RPR

ชูความสำคัญของมาตรการเร่งด่วนด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแบคทีเรียดื้อยา

ข่าว

ในการประชุมระดับโลกที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ทางออกเดียวของแก้ไขวิกฤตแบคทีเรียดื้อยา (AMR) ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ทั่วโลกนั้นคือการจัดการกับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมฟาร์มที่ย่ำแย่ในปัจจุบัน

1024679_-_re

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นในฟาร์ม

ส่งผลให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาขึ้น (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซุปเปอร์บั๊ก Superbug) ปัจจุบัน 75% ของยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วโลก ถูกใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนต่อเรื่องนี้(*)

เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลกอย่างร้ายแรงที่สุด ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าหากไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจริงจัง ภายในปีพศ. 2593 จะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากภัยแบคทีเรียดื้อยามากถึง 10 ล้านคนต่อปี

sow in a factory farming

ผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นสมาชิกของเครือข่าย 3Ts Alliance ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ในปีพ.ศ.2562  สมาชิกเครือข่ายประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสุกร นักวิจัย และองค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆที่มีความสนใจด้านแบคทีเรียดื้อยา โดยเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางเพื่อยุติขั้นตอนการตัดตอนอวัยวะที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกหมู ได้แก่การตัดหาง การกรอฟัน และการทำหมันด้วยการตอน

ขั้นตอนการตัดตอนอวัยวะที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกหมูเหล่านี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น การปรับปรุงสภาพการเลี้ยงภายในฟาร์ม เพิ่มพื้นที่เลี้ยงเพื่อให้สัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้ ปราศจากกระบวนการที่สร้างความเจ็บปวด รวมไปถึงโอกาสให้สัตว์ได้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ล้วนแล้วจะนำไปการที่สัตว์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการลดความต้องการในการใช้ยาปฏิชีวนะอีกด้วย

Farm worker clips teeth of a piglet 72 hours after birth

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้นำเสนอกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ แบ่งปันความสำเร็จ: กรณีศึกษาภาคธุรกิจเพื่อการยกระดับสวัสดิภาพสุกรขุน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้แสดงความรับผิดชอบในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์ม โดยยุติขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดต่อลูกหมูเช่นการตัดหาง กรอฟัน และการผ่าตัดทำหมัน

เครือข่าย 3Ts Alliance ได้มีข้อตกลงที่จะสร้าง ช่องทางการสื่อสาร ที่ได้พัฒนาขึ้นและเปิดตัวไปในปีนี้ โดยมีเป้าหมายว่าภายในปีพ.ศ. 2563 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารของโลก ให้คำมั่นในการลดขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดเหล่านี้ นอกจากนี้ยังเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้ค้าปลีกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี้ โดยพัฒนาเรื่องความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จำหน่าย

1024652_re

Jenny Lundstrom สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน กล่าวว่า

“มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูง มีความเชื่อมโยงต่อการใช้ยาปฏิชีวนะปริมาณที่ต่ำในฟาร์ม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหากที่ผู้ค้าปลีกจะตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน”

“ประเทศสวีเดนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้จริง และสามารถเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ได้”

ศุภวัฒน์ สุปัญญารักษ์ จากซีพีฟู้ดส์ (CP Foods) กล่าวว่า

“เนื่องจากเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลก เรามีหน้าที่ในการรักษามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในระดับสูง รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบ”

“เรามีความภาคภูมิใจในการทำงานที่มุ่งมั่นจะยุติการเลี้ยงแม่สุกรในระบบกรงขัง ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนเครือข่าย 3Ts Alliance อย่างต่อเนื่อง ในการยุติขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดต่อลูกหมู ตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก”

“ซีพีฟู้ดส์ (CP Foods) ตั้งเป้าที่จะขยายการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อให้สุกรได้มีโอกาสแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดต่างๆ”

(*) การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 สมัชชาอนามัยโลกได้ร่วมลงนามในแผนการดำเนินการทั่วโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อของเชื้อจุลชีพที่มีต่อยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นแนวโน้มเชื้อโรคดื้อยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด

1021066_re

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์สมาชิกของเครือข่าย 3Ts Alliance โปรดติดต่อ Jacqueline Mills ได้ที่: Jacquelinemills@worldanimalprotection.org

 

2. สมาชิกของเครือข่าย 3Ts Alliance ประกอบไปด้วย:

Sarah Ison, ที่ปรึกษาด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์สากล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (สหราชอาณาจักร);

Kate Blaszak, ที่ปรึกษาด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์สากล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (สิงคโปร์);

Jacqueline Mills, หัวหน้าฝ่ายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ออสเตรเลีย);

Heleen van de Weerd, ผู้อำนวยการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและสวัสดิภาพ), Cerebrus Associates (สหราชอาณาจักร);

Jeremy Marchant-Forde, นักวิจัย, United States Department of Agriculture (สหรัฐอเมริกา)

Thuy Huynh T.T, ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส, Department of Animal Health (เวียดนาม);

Johannes Vugts, ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการผลิตสุกร, HKScan (ฟินแลนด์); 

Maria Murillo-Mariscal, ฝ่ายเทคนิค & ผู้จัดการมาตรฐานฟาร์ม, Winterbotham Darby (สหราชอาณาจักร);

Elena Nalon, ที่ปรึกษาสัตวแพทย์, Farm Animals, Eurogroup for Animals

(เบลเยี่ยม);

ศุภวัฒน์ สุปัญญารักษ์ จากซีพีฟู้ดส์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร, ซีพีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) CP Foods;

Tamara Borges, ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์และความยั่งยืน, BRF (บราซิล); และ Ivomar Oldoni, หัวหน้าฝ่ายผลิตไก่และสุกร, JBS (Brazil)

 

3. อักษร 3T หมายถึงฟัน teeth, หาง tails และอัณฑะ testicles ซึ่งรวมกันเป็นเป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม ในการทำให้อวัยวะเหล่านี้ยังอยู่ครบ และเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่การยกระดับสวัสดิภาพสุกรทั่วโลก

 

4. แคมเปญ Raise Pigs Right และ Change for Chickens ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้ออกมาร่วมกันเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาหารยุติการทารุณสัตว์จำนวนนับพันล้านตัวในฟาร์มเพาะเลี้ยง

 

5. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา โปรดเยี่ยมชม: www.worldanimalprotection.org