Animal in the wild

“คืนความสุขให้ช้าง” อยู่อย่างวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ ณ ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด (BLES)

ข่าว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมด้วยโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ทูตขององค์กรฯ และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “คืนความสุขให้ช้าง” อยู่อย่างวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ ณ ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด (Boon Loot’s Elephant Sanctuary, BLES) จ. สุโขทัย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ดำเนินงานโครงการ Wildlife. Not Entertainers. มีจุดประสงค์เพื่อให้สัตว์ป่าได้ดำรงชีวิตอยู่ตามวิถีธรรมชาติ ตามที่พวกมันควรจะได้ใช้ชีวิตอยู่ แต่ในปัจจุบันสัตว์ป่าทั่วโลกถูกจับออกมาจากในป่า หรือถูกเพาะพันธุ์เพื่อนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกมันล้วนถูกพรากออกจากอกแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ต้องทนทุกข์ทรมานในทุกขั้นตอนของการฝึกฝน ให้อดอาหาร ถูกจำกัดพื้นที่ด้วยการล่ามโซ่สั้นๆ หรือให้อยู่ในกรงที่พอดีตัว   ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้สัตว์ป่าหวาดกลัว เชื่อฟังคำสั่ง ทำให้เชื่องจนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สัตว์ป่าถูกบังคับให้แสดงและอาศัยอยู่ในที่จำกัดไปจนตลอดชีวิตขัยของพวกมัน

img_9036

ดังนั้นองค์กรฯได้ริเริ่มการทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างในศูนย์ต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากพันธนาการ  การทรมานทั้งปวง ให้สามารถมีชีวิตที่ใกล้เคียงอย่างธรรมชาติมากที่สุด องค์กรฯ จึงได้มีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างร่วมกับปางช้าง หรือศูนย์บริบาลช้างที่มีจุดมุ่งหมายอยากให้ช้างได้มีชีวิตอยู่อย่างวิถีธรรมชาติ ไม่ถูกล่าม ไม่ถูกบังคับหรือควบคุมด้วยขอสับ ดังนั้นองค์กรฯ จึงได้ทำงานร่วมกับศูนย์บริบาลช้างบุญรอด (Boon Loot’s Elephant Sanctuary, BLES) อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อจัดทำเป็นโมเดล หรือปางช้างต้นแบบที่เป็นมิตรกับช้าง (Elephant Friendly Venue) ก่อนที่จะขยายไปยังปางช้างในจังหวัดอื่นๆ

ศูนย์บริบาลช้างบุญรอดเป็นปางช้างแห่งแรกในบ้านเราที่นำร่องร่วมโครงการนี้ โดยศูนย์บริบาลฯ นี้เป็นเสมือนบ้านที่ให้ความปลอดภัยแก่ช้าง ช่วยฟื้นฟูชีวิตช้างที่เคยถูกทารุณและทอดทิ้งจากอุตสหกรรมการบันเทิง ให้ได้รับการดูแล สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างตามวิถีธรรมชาติ อย่างที่ช้างควรจะได้รับ ไม่ต้องใช้งวงวาดรูป ตีกลอง เต้นระบำฮูลาฮู้ป เดินไต่บนลวดสลิงเส้นเล็ก หรือเล่นละครสัตว์เป็นตัวตลกให้ผู้คนหัวเราะ ช้างที่อาศัยในศูนย์บริบาลฯ นี้ ไม่ต้องแบกกูบหนักกว่า 50 ก.ก บนหลังเพื่อบริการให้คนนั่ง และไม่ถูกล่ามโซ่

img_9489

องค์กรฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นิตยสารแพรว เซ็นทรัล เอมบาสซี่ และผู้ใหญ่ใจบุญในงานนิทรรศการภาพถ่าย “คิดถึงปอ” เมื่อเดือน เม.ย. - พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช้างให้ได้รับสวัสดิภาพที่ดี ภายใต้โครงการ “Wildlife. Not Entertainers.” องค์กรฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อช่วยก่อสร้างรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเดินออกนอกเขต เพราะอาจได้รับอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ช้างที่นี่สามารถเดินได้อย่างอิสระปลอดภัยในพื้นที่ธรรมชาติหลายร้อยไร่ นอกจากนี้ เรายังมอบอาหารเสริมที่จำเป็นให้กับช้างที่นี่ด้วย  และร่วมกันลงมือปลูกต้นมะขามเพื่อให้เป็นอาหารช้างได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังจัดผลไม้มื้อพิเศษให้แก่ช้างได้กินอย่างเต็มอิ่ม 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังคงมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรกับปางช้างในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ถูกทารุณทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป โดยคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือกับปางช้างอื่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้าง อีกอย่างน้อยหนึ่งปางช้าง ภายในปีนี้