World Animal Protection

มอบรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 32,419 รายชื่อให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ข่าว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย

ได้นำรายชื่อผู้สนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติในกรณีย้ายเสือของกลางออกจากวัดเสือ เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์และการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิง โดยนำรายชื่อจำนวน 32,419 รายชื่อ จากผู้ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิงขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร

img_8529