Cargo of Cruelty

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเผย ‘สายการบินเอธิโอเปีย’ ตัวการสำคัญ ขนส่งสัตว์ป่าออกต่างประเทศ

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเผย สายการบินเอธิโอเปีย (Ethiopian Airlines) ทำการส่งออกสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตสู่หลายเส้นทางทั่วโลก เพื่อนำไปขายต่อเป็นสัตว์เลี้ยง (Exotic pets) สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางชีวภาพ เสี่ยงก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ซ้ำยังบ่อนทำลายสวัสดิภาพสัตว์และความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

รายงาน Cargo of Cruelty’  ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนเกี่ยวข้องของสายการบินในการกระตุ้นขบวนการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก โดยพบว่า การส่งออกสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตข้ามทวีป เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสัตว์แปลก

สัตว์ป่าที่ถูกเสนอขายบนโซเชียลมีเดีย ถูกขนส่งไปอย่างน้อย 18 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เป็นจำนวน 9 ครั้งต่อเดือน การขนส่งเกิดขึ้นบน 13 เส้นทางและเกี่ยวข้องกับสายการบินหลักหลายแห่ง พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน อาทิ เต่า, งู, กิ้งก่ามอนิเตอร์, กิ้งก่าคาเมเลี่ยน และพังพอน ถูกส่งไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินเอธิโอเปีย (Ethiopian Airlines) อย่างน้อย 5 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าสัตว์แปลกส่วนใหญ่ยังไม่มีใบอนุญาต และมาตรการควบคุมและกำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนั้น รายงานยังระบุถึงลักษณะทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถช่วยให้กระบวนการค้าสัตว์ป่าเป็นไปอย่างปลอดภัย ยั่งยืน และมีมนุษยธรรม

ด้วยสายการบินเอธิโอเปียเป็นสายการบินขนาดใหญ่ของภูมิภาคเเอฟริกา เอื้อให้สายการบินดังกล่าวเป็นตัวการสำคัญในเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยรายงาน Cargo of Cruelty ระบุว่า สายการบินเอธิโอเปียเป็นสายการบินที่ขนส่งสัตว์ออกจากทวีปแอฟริกาตะวันตกมากที่สุด 

ซึ่งสัตว์ที่ถูกจับมาเป็นสินค้ารวมถึงสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์, สายพันธุ์ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน หรือสายพันธุ์ที่ประชากรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สัตว์ป่าต้องทุกข์ทรมานจากการถูกกักขังในสภาพแวดล้อมย่ำแย่ ซึ่งทำให้พวกมันตกอยู่ในสภาวะตึงเครียด เสี่ยงต่อการล้มป่วย และอาจตายจากอาการติดเชื้อ

อ่านรายงานฉบับเต็ม

สัตว์ป่าต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในทุกขั้นตอน

ขบวนการค้าสัตว์ป่าในระดับสากลไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะล่มสลายของระบบนิเวศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

และยังส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดหายนะต่อความมั่นคงทางชีวภาพ โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนเชื่อว่า มีสาเหตุมาจากสัตว์ป่า ที่ถูกกักขังในสภาพแวดล้อมย่ำแย่และใกล้ชิดแหล่งชุมชน ซึ่งนับเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสู่มนุษย์ชั้นดี

 

แอฟริกาตะวันตก – ศูนย์กลางการค้าและผู้ส่งออกรายใหญ่

รายงาน Cargo of Cruelty ยังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายและการขยายตัวของเส้นทางค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในทวีปแอฟริกาตะวันตก นับเป็นศูนย์กลางและผู้ส่งออกสำคัญของตลาดสัตว์ป่าโลก โดยรายงานมีใจความสำคัญ ดังนี้ :

  • พบเจ้าของบัญชีโซเชียล 2 ราย ในสาธารณรัฐโตโก ทวีปแอฟริกาตะวันตก โฆษณาขายและส่งออกสัตว์ป่ามากกว่า 200 สายพันธุ์ โดยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังมากถึง 187 สายพันธุ์ ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563
  • กว่า 7% ของสัตว์ป่าที่ถูกเสนอขายบนโซเชียลมีเดียล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU), ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) หรือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered: CR) ตามบัญชี IUCN Red List [1] สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่สัตว์ที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็มิอาจหลีกหนีภัยจากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้
  • เครื่องบินอย่างน้อย 4 ลำ จากทั้งหมด 33 ลำของสายการบินเอธิโอเปียได้รับการตรวจสอบ และพบว่า ขนส่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงทางชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ชะมดแอฟริกา, สัตว์ตระกูลไพรเมต และพังพอนบึงไปหลายประเทศ อาทิ อิตาลี, เกาหลีใต้, ไทย และมาเลเซีย
  • สัตว์ในวงศ์ชะมดและอีเห็น, กิ้งก่าปกคลุมด้วยเกล็ด, เต่าซูลคาต้า, กิ้งก่าซาวันน่า, งูพิษพุ่มไม้, กิ้งก่าคาเมเลี่ยน และแมงป่อง เป็นสัตว์ที่ถูกขนส่งออกต่างประเทศโดยสายการบินเอธิโอเปียมากที่สุด

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อสัตว์และคน

Edith Kabesiime ผู้จัดการโครงการสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า :

“ในขณะที่ทั่วโลกกำลังรับมือกับปัญหาโรคระบาด อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำ นั่นคือ โรคระบาดครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร และจุดเริ่มต้นคือการค้าขายสัตว์ป่า วันนี้ คำสั่งห้ามเดินทางระหว่างประเทศเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคยังมีผลบังคับใช้ มันเป็นเรื่องน่าตกใจที่ได้เห็นว่า แรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมค้าสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางชีวภาพกลับไม่ได้รับความสนใจ เราอาจถูกเชื้อโรคโจมตีได้ เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ในสัตว์ป่าและก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่ได้ในที่สุด ดังนั้น เราจำเป็นต้องหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคนี้ และวิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือเราต้องหยุดการขนส่งสัตว์ป่าด้วยเครื่องบิน และการตรวจสอบเส้นทางการค้าสัตว์เลี้ยงแปลกนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี"

“สายการบินเอธิโอเปียมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทวีปแอฟริกาเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของโลก “สายการบินเอธิโอเปียเป็นผู้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน ก็ขนส่งสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตออกนอกประเทศด้วย การกระทำนี้อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสัตว์ป่าสู่ผู้คนในประเทศปลายทางได้ “สายการบินเอธิโอเปียต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการช่วยกันป้องกันการเกิดโรคระบาดในอนาคต และอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าของภูมิภาค”

ร่วมพลังเพื่อยุติกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้หมดไป! 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอเรียกร้องให้สายการบินเอธิโอเปียและสายการบินอื่น ร่วมกันหยุดยั้งกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพในทันที เพื่อช่วยไม่ให้สายการบินตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการผิดกฎหมายที่หากินกับสัตว์ป่าจากการขายพวกมันสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงแปลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติขบวนการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไปโดยสมบูรณ์ได้แล้ววันนี้

อ่านรายงานฉบับเต็ม

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังรับมือกับปัญหาโรคระบาด อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำ นั่นคือ โรคระบาดครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร และจุดเริ่มต้นคือการค้าขายสัตว์ป่า