World Animal Protection Thailand

โตโน่ ภาคิน ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรฯ ในเมียนมาร์

ข่าว

เมื่อวันที่ 26 -28 มกราคม 2559 โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรฯ ในประเทศเมียนมาร์

ได้เข้าไปดูการทำงานและประเมินผลการช่วยเหลือของทีมจัดการภัยพิบัติ จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ของประเทศเมียนมาร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้วัว ควายและปศุสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่รอบแม่น้ำ อิรวดี ทั้งเขตมัณฑะเลย์ และเขตแมกเว กว่าร้อยละ 80 ขาดแคลนอาหารและบาดเจ็บ ซึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ที่ส่วนใหญ่พึ่งพิงการทำปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อน

219

ครั้งนั้นองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยการมอบอาหารผสมอัดก้อนจำนวน 5ตัน หรือ 5,000 ก้อน เพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ พร้อมถาดอาหารให้กับสัตว์ต่างๆ ในศูนย์อพยพ รวมถึงยาให้กับทางกรมปศุสัตว์เพื่อใช้รักษาสัตว์ ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมปศุสัตว์เมียนมาร์และองค์กรท้องถิ่นเพื่อร่วมฟื้นฟูปศุสัตว์และชุมชน

การเข้าพื้นที่ครั้งนี้ ทีมจัดการภัยพิบัติได้เดินทางล่วงหน้าถึงเมืองยีนันยอง (Yennachaung) หนึ่งในพื้นที่เคยให้ความช่วยเหลือ เพื่อประเมินผลร่วมกับรัฐบาลพม่า และโตโน่ร่วมเดินทางไปสังเกตุการณ์การ ประเมินผลการช่วยเหลือในเมืองมินจัน (Myingyan) พบชาวบ้านในหมู่บ้านดาคุน (Dar Kyun) และหมู่บ้านไมยัก (Myayk) ไปกับคุณหมอน๊อต คุณหมอแตงกวา และทีมงานขององค์กรฯ เพื่อประเมินผลและสภาพร่างกายของสัตว์ นำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านต่อไป โดยทีมงานขององค์กรฯ