World Animal Protection

WSPA เปิดตัวโครงการ ‘Pawprint’ ให้ตระหนักพฤติกรรมการบริโภคของเราที่มีต่อสัตว์ ผู้คน และโลกใบนี้

ข่าว

WSPA ได้เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์มด้วยการเพิ่มความตระหนักของสาธารณชนถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างสวัสดิภาพสัตว์กับความยั่งยืน

WSPA ได้เปิดตัวแคมเปญทั่วโลกในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์มด้วยการเพิ่มความตระหนักของสาธารณชนถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างสวัสดิภาพสัตว์กับความยั่งยืน

ก่อนจะมีการจัดประชุม United Nations Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาไนโร ในปี 2555 WSPA จะนำเสนอประเด็นนี้ต่อ UN และผู้แทนจากประเทศต่างเพื่อให้บรรจุประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในวาระการประชุมด้วย – โดยที่จะมีการตกลงกันในเรื่องการดำเนินการระดับโลกต่อประเด็นเรื่องความยั่งยืนและการพัฒนาที่สำคัญ  

WSPA ยังได้เปิดตัวโครงการ Pawprint – แคมเปญแบบมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่จะเปิดเผยให้เห็นภาพของผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคลที่มีต่อสัตว์ และสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นยื่นคำร้องต่อรัฐบาลของตนในการบรรจุประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในวาระการประชุม Earth Summit แคมเปญแบบออนไลน์นี้จะเชิญชวนให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ค้นพบ Pawprint ของตนเองโดยถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารของพวกเขาขณะที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนจากการจัดให้มีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีที่มีต่อสัตว์ ผู้คน และโลกของเรา เช่น: 

  • ในอินเดีย ฟาร์มไก่แบบปล่อยอิสระที่มีสวัสดิภาพสัตว์ดีจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของหญิงชาวชนบทได้ 
  • ในสหรัฐอเมริกา ฟาร์มที่ปล่อยให้ปล่อยให้วัวหากินหญ้าเองจะสร้างงานในท้องถิ่นในระยะยาว 
  • ในบราซิล ฟาร์มไก่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะปกป้องภูมิประเทศในท้องถิ่นจากสารฆ่าแมลงและสารมลพิษ

ดร.เลสลี่ย์ แลมเบิร์ท ตำแหน่ง Chief Policy Advisor ของ WSPA กล่าวว่า “ปัจจุบัน ชาติสมาชิกของสหประชาชาติกำลังจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสำหรับ UN Earth Summit ณ กรุงริโอฯ ในปีหน้า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องรวมการพิจารณาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในชั้นนี้ด้วยเนื่องจากประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ของโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษของเราในการนำเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เข้าสู่การปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการ Pawprint จะสร้างวิธีการในแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ไม่ว่าความเข้าใจของเขาในปัจจุบันเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์จะอยู่ในระดับใดก็ตาม”

WSPA มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าสวัสดิภาพสัตว์จัดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการกำหนดนโยบายเรื่องความยั่งยืนและการพัฒนาของโลกโดยการให้หลักฐานที่หนักแน่นว่าการประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เป็นทางเลือกที่สามารถจะดำเนินการได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมื่อเทียบกับการทำฟาร์มในแบบระบบอุตสาหกรรม องค์กรของเรายังนำเสนอกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนว่า ระบบฟาร์มที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าวิธีการผลิตที่เน้นในรูปแบบอุตสาหกรรม WSPA จะนำหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้เข้าสู่ขั้นเตรียมการประชุมสำหรับ UN’s Conference on Sustainable Development ซึ่งจะมีขึ้นก่อนจะมีการประชุม Earth Summit 2012 ที่กรุงริโอ เดอ จาไนโร

 “นี่เป็นโอกาสของเราที่จะเข้าไปมีส่วนต่อการถกเถียงและกำหนดนโยบายที่จะช่วยปกป้องสัตว์เป็นล้าน ๆ ตัวทั่วโลก” ดร.แลมเบิร์ทกล่าว “อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสำหรับการทำฟาร์มสัตว์จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหากตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ปกป้องความเป็นอยู่ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งสำหรับการประชุม Earth Summit 2012 ที่จะตระหนักว่าสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มเป็นประเด็นหลักอยู่ในวาระการประชุมที่ริโอฯ และยกให้เป็นหัวใจของนโยบายต่าง ๆ ในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“ไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างไข่ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยอิสระกับโครงการพัฒนาในท้องถิ่นชนบทของเอเชียแต่พวกเราแต่ละคนสามารถก่อผลกระทบต่อปัญหาที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้” ดร.แลมเบิร์ทกล่าวเพิ่มเติม “Pawprint ของคุณจะเป็นทั้งภาพเตือนความจำได้อย่างดีถึงผลกระทบที่เกิดจากคุณ และเป็นกลไกอย่างง่ายสำหรับคุณในการหาวิธีการที่ใช้ได้ผลสำหรับทุกคนรวมทั้งสัตว์ด้วย”