43 Day old caged meat chicken

The Pecking Order 2020

ข่าว

บริษัทฟาสต์ฟู้ดจะต้องเริ่มดำเนินการในการจัดซื้อเนื้อไก่ที่มาจากฟาร์มไก่ที่มีคุณภาพวันนี้ !!