Piggy Run

เปิดตัวเกม Piggy Run พาหมูหนีภัย พร้อมผลักดันสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์ต่อเนื่อง พร้อมชวนประชาชนร่วมแก้ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ผ่านการร่วมเล่นเกม “Piggy Run”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อนำมาสู่การผลักดันด้านสวัสดิภาพสัตว์และยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์ม อันจะส่งผลต่อการเกิดวิกฤติเชื้อดื้อยาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนจำนวนมาก

ร่วมเล่นเกม

สัตว์ในฟาร์มกำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ทรมาน

นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า:

“ปัจจุบันสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมยังต้องทนทุกข์ทรมานจากวิธีการเลี้ยงที่ขัดต่อสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การใช้กรงขังคอกทั้งชีวิต หรือการตัดตอนอวัยวะอย่างเจ็บปวด เป็นต้น วิธีการเหล่านี้นำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมหาศาลเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้าย และนำไปสู่การเกิดเชื้อดื้อยาในฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมและส่งตามายังผู้บริโภค รวมถึงแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม"

"เกม Piggy Run จึงเป็นการจำลองให้เห็นว่าสัตว์ฟาร์มต้องเจออะไรบ้าง โดยบอกเล่าผ่านหมูน้อย Piggy โดยที่ผู้เล่นต้องเจอความท้าทายด้วยการขยับหัวเพื่อช่วยให้หมูรอดจากภัยต่างๆ ซึ่งรับรองว่าทุกคนจะตื่นเต้นท้าทายกับสถานการณ์ในเกมพร้อมกับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มและลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคไปพร้อมกัน”

Chokedee

นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เกม Piggy Run เป็นเกมแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยหมูให้รอดจากภัยร้ายต่างๆ โดยสถานการณ์ในเกมสะท้อนมาจากปัญหาการเลี้ยงหมูในฟาร์มอุตสาหกรรมที่ยังความใส่ใจด้านสวัสดิภาพ ทำให้ฟาร์มอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบเกินความจำเป็นในฟาร์มเพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยปราศจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งมาจากการเลี้ยงที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์นั่นเอง โดยปัจจุบันวิกฤติเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละกว่า 38,000 คนหรือมีผู้เสียชีวิตทุกๆ 15 นาที

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเล่นเกม Piggy Run เพียงเข้าไปที่ลิงก์ Instagram  หรือ Facebook พร้อมติด #PiggyRun #WorldAnimalProtection และสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนและครอบครัวได้ร่วมสนุกและช่วยหมูไปพร้อมกัน ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มให้ดีขึ้นและลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไร้ความรับผิดชอบในฟาร์มอุตสาหกรรมด้วย

ร่วมเล่นเกม

ปัจจุบันสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมยังต้องทนทุกข์ทรมานจากวิธีการเลี้ยงที่ขัดต่อสวัสดิภาพสัตว์