World Animal Protection Thailand

รางวัลการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) จาก People’s Choice Award

ข่าว

ขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่ทำให้เราได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบจาก People’s Choice Award ซึ่งจัดขึ้นในงานนิทรรศการ World Travel Market

เราเพิ่งได้รับรางวัลจากแคมเปญล่าสุดที่เราได้ทำงานเพื่อช่วยปกป้องสัตว์ป่าจากสถานที่ท่องเที่ยวที่นำสัตว์ป่ามาใช้อย่างโหดร้าย เรากำลังทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยช้างจากความทุกข์ทรมานเหล่านี้ และป้องกันไม่ให้ช้างอื่นๆต้องตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งนับเป็นการยุติวงจรการทำทารุณกรรมช้างอย่างสมบูรณ์ และในขณะนี้มีบริษัทท่องเที่ยว 83 บริษัททั่วโลกได้เข้าร่วมกับเราโดยการลงนามเพื่อยุติการขายการท่องเที่ยวขี่ช้างและการแสดงช้างลงเรียบร้อยแล้ว

เราทราบดีว่านักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีสัตว์ป่าเพราะพวกเขารักสัตว์ แต่หลายๆคนอาจไม่ได้ตระหนักถึงความทุกข์ทรมานที่พวกมันต้องเผชิญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานที่โหดร้ายเหล่านี้ แคมเปญของเราได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความโหดร้ายนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

“หนึ่งในจุดประสงค์หลักของรางวัลการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ คือมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทราบว่าทำอย่างไรจึงจะท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบ” คณะกรรมการกล่าว “โดยรางวัลนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นผู้คัดเลือกว่าใครที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้มากที่สุด”

คณะผู้จัดงานยังได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญของเราอีกว่า “จากรางวัลนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประชาชนทั่วไป และทำให้พวกเราทุกคนกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น”

โดยความร่วมมือกับนิตยสาร National Geographic Traveller รางวัล People’s Choice Award นับเป็นรางวัลเดียวที่ผู้เข้าชิงรางวัลนั้นจะได้รับการเสนอชื่อจากประชาชนทั่วไป ซึ่งมีความหมายต่อเราเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้สนับสนุนของเราให้ความสำคัญกับสัตว์ป่ามากกว่าแคมเปญเพื่อความบันเทิงต่างๆ และเราคงไม่สามารถทำให้บริษัทท่องเที่ยว 83 แห่งร่วมลงนามเพื่อจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้างได้หากการขาดสนับสนุนจากทุกคน

รางวัล World Responsible Tourism นี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2004 เพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราวการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 12 แล้ว และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลอีกครั้งในปี 2016 ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้กับเรา และขอบคุณทุกๆคนที่ยังคงสนับสนุนเราเพื่อที่จะเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสัตว์ป่าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

“จากรางวัลนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประชาชนทั่วไป และทำให้พวกเราทุกคนกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น