แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ข่าว

ทีมปฏิบัติการการดูแลสัตว์ในภัยพิบัติฉุกเฉินและทีมสัตวแพทย์จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีอาหาร และไร้ที่พักพิง หลังจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 แมกนิจูตเข้าถล่มประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อร่วมกันส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในสิ่งที่จำเป็นต่อสัตว์ทั้งหลาย ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ สัตว์มักเป็นเหยื่อที่ถูกลืม และมักจะพบกับความทุกข์ทรมานและตายในที่สุด เนปาลเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 70% พึ่งพากสิกรรม และนับเป็น 33 % ของดัชนีมวลรวม (GDP) ของเนปาล งานของเราคือการเข้าช่วยเหลือสัตว์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตในอนาคตของชาวเนปาล

ในขณะที่ทีมปฏิบัติการการดูแลสัตว์ในยามภัยพิบัติฉุกเฉินกำลังจัดลำดับความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างเหมาะสมนั้น แผนความช่วยเหลือในระยะยาวนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ เนปาลนับเป็นประเทศที่มีฐานะยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย ประชากรส่วนใหญ่ยากไร้ และพึ่งพาเกษตรกรรมในการดำรงชีวิต การฟื้นฟูสภาพจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลานาน แต่การที่เราได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ เราสามารถจัดหาความมั่นคงในการดำรงชีพให้แก่ชุมชนในอนาคตได้

เมื่อทีมขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรามีขั้นตอนในการดำเนินการช่วยเหลือ:

  • ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับอาหาร น้ำ และการรักษาเพื่อการดำรงชีวิตอยู่
  • ดำเนินการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือทั้งสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์
  • ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อวางแผนที่กว้างขึ้นและใช้ในระยะยาวเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับสัตว์

คุณสุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทยกล่าวว่า “แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และสัตว์ ทีมผู้เชียวชาญด้านภัยพิบัติของเราได้เดินทางไปยังกรุงกาฏมัณฑุเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่สัตว์

จากข้อมูลที่ได้มาทำให้เราทราบว่าสัตว์ทั้งหลายต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากความหิวและการบาดเจ็บ ซึ่งมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดต่อขึ้น ดังนั้นพวกมันต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การที่เราช่วยเหลือสัตว์นั้นก็เป็นการที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยสัตว์เหล่านั้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อน เป็นพาหนะ และเป็นอาหาร”

จากข้อมูลที่ได้มาทำให้เราทราบว่าสัตว์ทั้งหลายต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากความหิวและการบาดเจ็บ