World Animal Protection Thailand

ใบอนุญาตฯ ไม่ได้ช่วยให้เสือมีชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าว

จากกรณีที่วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือจะขอรับใบอนุญาตสวนสัตว์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเก็บเสือไว้ จะซ้ำเติมความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงและลักลอบค้าสัตว์ป่า

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีความยินดีต่อการดำเนินการขอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) ที่จะเข้ายึดเสือจากวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นก้าวสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือเสือจากอุตสาหกรรมความบันเทิงจากสัตว์ และการการค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย โดยจะนำเสือที่ยึดได้ไปดูแลยังสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง จ. ราชบุรี

คุณสมศักด์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายแคมเปญสัตว์ป่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เสือจากวัดเสือนั้นถูกเลี้ยงไว้เพียงเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น ลูกเสือจะถูกแยกจากแม่ตั้งแต่ไม่หย่านมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและป้อมนม เสือโตเต็มวัยจะถูกขังในกรงขนาดเล็ก พร้อมกับล่ามโซ่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับชีวิตตามธรรมชาติของพวกมันเลย

1015304

“นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายสัตว์ หรือทารุณสัตว์เช่นนี้” พวกเขาไม่ทราบถึงข้อมูลเบื้องหลังการฝึกให้สัตว์ป่าเชื่อง โดยคิดว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเอง แต่แท้จริงแล้วมันคือความทารมานของสัตว์ป่า เราชี้ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความจริงเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้คิดก่อนเดินทางเข้าชม เราเชื่อว่าเมื่อนักท่องเที่ยวรับทราบความจริงก็จะร่วมผลักดันให้ยุติการทารุณกรรมสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมความบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดเสือ และเลือกที่จะชมสัตว์ป่าเหล่านี้ในป่าซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกมัน