World Animal Protection Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอชื่นชมปฏิบัติการขนย้ายเสือของกรมอุทยานแห่งชาติ

ข่าว

เมื่อวานนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (DNP) ได้เริ่มต้นขนย้ายเสือ 137 ตัวออกจาก “วัดเสือ”

 เพื่อนำไปดูแลยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีสิทธิ์เด็ดขาดในการครอบครองเสือทั้งหมด และเข้ามาดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเสือ โดยได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายเสือโดยตรงโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของเสือในระยะยาว

คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้รับผิดชอบแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า

“ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ เราขอชื่นชมและยินดีกับการปฏิบัติการในครั้งนี้ เสือที่อยู่ใน “วัดถ้ำเสือ” เหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกใช้เพื่อความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวมาเป็นเวลาช้านาน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือสวัสดิภาพของพวกมัน และสิทธิในการมีอิสรภาพจากการถูกทำทารุณกรรมและการถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ เราขอชื่นชมการวางแผนและการดำเนินการของกรมอุทยานฯ และกรมอุทยานฯ ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับความพยายามที่จะทำให้เสือเหล่านี้ได้รับสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม

การเคลื่อนย้ายเสือไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์เป็นปฏิบัติการขั้นแรกที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าความทุกข์ทรมานของสัตว์เหล่านี้ได้ยุติลงจริงๆและพวกมันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทันที ซึ่งองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนในประเทศและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกรมอุทยานฯในการร่วมวางแผนอนาคตให้กับสัตว์เหล่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเสือเหล่านี้จะต้องมีสวัสดิภาพความปลอดภัยในระยะยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”