Victory for mother pigs in Thailand!

ชัยชนะของแม่หมูในประเทศไทย!

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมยินดีกับก้าวสำคัญของซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของไทยที่ร่วมยุติความทรมานของแม่หมูในกรงขัง

เทสโก้ โลตัสได้ให้คำมั่นสัญญาว่า เนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คที่วางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส จะมาจากฟาร์มผู้ผลิตที่ไม่ได้กักขังแม่หมูตั้งท้องในกรงและมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มภายในปีพ.ศ. 2570 นอกจานั้น ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่นี้ยังได้ประกาศว่า ไข่ที่วางขายทั้งหมดจะมาจากฟาร์มไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงภายในปีพ.ศ. 2571

1015382_1

ภาพ: การเลี้ยงหมูแบบกลุ่ม

การมีส่วนร่วมของคุณก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนกว่า 30,000 คนทั้งในประเทศไทยและอังกฤษ ได้ร่วมกันเรียกร้องให้เทสโก้ โลตัสยุติการเลี้ยงแม่หมูแบบขังคอก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Right) ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

สามในสี่ของแม่หมูทั่วโลกต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่ในกรงขังที่มีขนาดไม่ต่างจากตู้เย็นมาตรฐาน ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสืบพันธุ์ ต้องพบกับความเจ็บปวดแสนสาหัสและความเครียดสะสมจากการที่พวกมันไม่สามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เลย

1014708_6

ภาพ: การเลี้ยงหมูแบบกลุ่ม

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของหมู โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเนื้อหมูทั้งหมดที่จำหน่ายจะมาจากระบบการเลี้ยงแม่หมูแบบรวมกลุ่มภายในปีพ.ศ. 2570 

นอกจากนั้น องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังทำงานร่วมกับผู้ผลิตหมูรายใหญ่ของไทย ได้แก่เบทาโกร และซีพีฟู้ดส์ โดยที่ทั้งสองบริษัทต่างให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนมาสู่ระบบการเลี้ยงแม่หมูแบบรวมกลุ่ม ภายในปีพ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ

1021084

ภาพ: แม่หมูในกรงขังที่คับแคบ.

โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า

“ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจากเทสโก้โลตัส และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความคืบหน้าของการดำเนินงาน ตามเจตนารมย์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทย”

“ปัจจุบันนี้แม่หมูในประเทศไทยต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตถูกขังอยู่ในกรงแคบๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหว กลับตัว หรือแสดงพฤติกรรมทางสังคมได้ พวกมันจึงต้องกัดลูกกรงที่ขังมันไว้ด้วยความเครียด โดยโลกของแม่หมูเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หากมันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวและมีโอกาสแสดงพฤติกรรมทางสังคมตามธรรมชาติ”

ปัจจุบันแม่หมูในประเทศไทยใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกรงที่คับแคบ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ