world animal protection thailand

"อย่าให้สัตว์ถูกลืม" มอบอาหารหมัก 30 ตัน ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ลงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุ “ปาบึก” ซึ่งนับเป็นพายุโซนร้อนที่หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

โดยร่วมมือกับปศุสัตว์เขต 8 และปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาสาสมัครปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นำทีมโดยนายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้จัดการด้านการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน และทีมลงพื้นที่พร้อมเข้าประชุมกับปศุสัตว์เพื่อรับทราบสถานการณ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัย

dscf2085

ในเบื้องต้นองค์กรฯได้มอบอาหารหมัก (Silage) 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) สำหรับสัตว์ประเภทมีกีบ ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงมาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อาหารหมักนั้นแบ่งเป็นก้อนๆละ 25 กิโลกรัม  ซึ่งจะได้อาหารหมัก 1,200 ก้อน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเช้าวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ลานตลาดลีวัฒนา ถ. พัฒนาการคูขวาง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีอาหารสุนัขและแมวอีก 100  กิโลกรัม องค์กรฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยเหลือปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 12,200 ตัว

dji_0118

เมื่อเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนภาคใต้กำลังประสบอยู่ขณะนี้ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหา แต่สัตว์ต่างๆ ทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเช่นเดียวกับมนุษย์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังในการเข้าช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่นเดียวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลสัตว์ในพื้นที่ประสบปัญหา  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประชาชนบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ทางองค์กรยังจะมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะต่อไปด้วย

c62i5518