World Animal Protection

ยืนยัน สวัสดิภาพฟาร์มสัตว์ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์และโลก ในกิจกรรมต้อนรับผู้แทนสหประชาชาติ

ข่าว

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าหารือกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี WSPA และองค์กรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมแถลงแนวคิดที่สำคัญนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าหารือกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี WSPA และองค์กรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมแถลงแนวคิดที่สำคัญนี้ด้วย 

ต่อหน้าผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติกว่า 60 ท่าน ผู้บรรยายได้นำเสนอหลักฐานที่แสดงว่าการทำฟาร์มสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และยังเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนการผลิตอย่างเร่งรัดในภาคอุตสาหกรรม พวกเขายังอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสวัสดิภาพสัตว์ วิถีชีวิตที่ดีขึ้น และ Green Economy โดยเน้นย้ำว่า ประเด็นเหล่านี้จะต้องถูกบรรจุในวาระการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีหน้า หรือที่เรียกว่า UNCSD หรือ Rio +20

ดร. Michael C. Appleby หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรอย่างมีมนุษยธรรมและยั่งยืนของ WSPA กล่าวว่า “จำนวนของสัตว์ในฟาร์มทั่วโลก มีอยู่มากกว่า 63 พันล้านตัว นับเป็นจำนวนที่มหาศาลมาก" "ชีวิตสัตว์นับเป็นศูนย์กลางของโลก นั่นคือพวกเขามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักคือ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ถ้าเราตระหนักในจุดนี้แล้ว เราก็จะสร้างระบบที่มุ่งไปที่ระบบชีววิทยามากกว่าเทคโนโลยี --. โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อสัตว์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม"

Linda Elswick ผู้อำนวยการของ พันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (International Partners for Sustainable Agricultrue: IPSA) กล่าวไว้ว่า “สัตว์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา"  "ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตจากปศุสัตว์สามารถแก้ไขได้โดยการเคารพความต้องการตามธรรมชาติของสัตว์" 

WSPA ผลักดันประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม สู่วาระการประชุมที่ Rio +20

ในช่วงการเตรียมงานสู่การประชุม Rio +20 ในเดือนมิถุนายน 2012 WSPA มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สวัสดิภาพสัตว์มาอยู่ในใจกลางของการวางนโยบายเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาระหว่างประเทศ เราได้เริ่มต้นรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน และยังได้เรียกร้องให้ร่วมลงนามในจดหมายถึงรัฐบาลและสหประชาชาติ ขอให้พวกเขานำประเด็นสวัสดิภาพสัตว์เข้าสู่วาระการประชุมที่ Rio +20

“นี่คือโอกาสของเราที่จะสร้างผลกระทบต่อการอภิปราย และการวางนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถปกป้องสัตว์นับล้านตัวทั่วโลกได้" ดร. Lambert กล่าวว่า "อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของการทำฟาร์ม จะมีประสิทธิภาพที่สุด หากดำเนินไปบนพื้นฐานของสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ ปกป้องวิถีชีวิต และเคารพต่อสิ่งแวดล้อม มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ Earth Summit 2012 จะต้องตระหนักว่า สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มควรเป็นเรื่องหลักของวาระการประชุมที่ริโอ และถือเป็นหัวใจของนโยบายทั้งหมดในอนาคตต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มาร่วมมือกัน เพื่อชีวิตสัตว์ เพื่อการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม การต้อนรับผู้แทนสหประชาชาติ โดยรัฐบาลของ United Republic of Tanzania และ IPSA ที่ถูกจัดขึ้นในระหว่างการประชุมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่สอง ซึ่งรัฐบาลต่างๆ ร่วมกันหารือเกี่ยวกับบทสรุปของการประชุม Rio +20 ในปีถัดไป

ผู้นำเสนอท่านอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนของระบบเกษตรที่ยั่งยืนและมีมนุษยธรรม ได้แก่ H.E.Ombeni Y. Sefue ทูตแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย, Will Harris เกษตรกรและเจ้าของฟาร์ม White Oak Pastures สหรัฐอเมริกา, Vera Florida Mugittu จากหน่วยงาน Muvek Development Solutions ในแทนซาเนีย, Tara Garnett เครือข่ายวิจัยอาหารและสภาพภูมิอากาศ ในอังกฤษ, Miyun Park จาก Global Animal Partnership ในสหรัฐอเมริกา และ Dirk - Jan Verdonk ผู้จัดการโครงการ WSPA แห่งเนเธอร์แลนด์

Elswick กล่าวว่า “ยี่สิบปีที่แล้ว ในการประชุม Earth Summit มีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นที่กล่าวถึงบทบาทของสัตว์ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเรียกร้องการมีมนุษยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์ม” "วันนี้ ต้องขอบคุณความคิดริเริ่มที่จะนำประเด็นการเกษตรที่ยั่งยืนและมีมนุษยธรรม เข้าสู่วาระการประชุมที่ริโอ – และขอบคุณ WSPA เป็นอย่างยิ่ง – รวมถึงอีกหลายๆ เสียงที่เกี่ยวข้อง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระบวนการและทำงานร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ "