ช้าง "พลายสมใจ" เหยียบควาญช้าง เสียชีวิตขณะนำนักท่องเที่ยวเดินชมป่า

28/08/2015

จากรายงานข่าวเมื่อเร็วๆนี้ ช้าง “พลายสมใจ” เหยียบควาญช้างเสียชีวิต ก่อนที่จะหายเข้าป่าไปหลายชั่วโมงโดยมีนักท่องเที่ยวจีนอยู่บนหลัง สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจได้ว่า ช้างเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เพื่อให้ความบันเทิง

ชีวิตของช้างที่ถูกนำมาใช้ในการให้ความบันเทิงในการท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างปกติสุข พวกเขาถูกทรมานอย่างโหดร้ายทารุณ และถูกฝึกอย่างหนักเพื่อให้แสดงและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ช้างเหล่านี้จะถูกล่าม และจำกัดการมีความสัมพันธ์กับช้างตัวอื่นๆ พวกเขาต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในสภาพที่ถูกกักขังและไม่ได้รับการตอบสนองในความต้องการพื้นฐานของพวกเขา

ช้างเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เพื่อให้ความบันเทิง

แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ทีมปฏิบัติการการดูแลสัตว์ในภัยพิบัติฉุกเฉินและทีมสัตวแพทย์จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีอาหาร และไร้ที่พักพิง...

“สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง” องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรณรงค์ยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้ในการบันเทิงทุกรูปแบบ

World Animal Protection Thailand

นิทรรศการ Wildlife. Not Entertainers. สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง ที่ลาน Dazzle ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2558