จับตานโยบายสวัสดิภาพสัตว์ กับมุมมอง 6 พรรคการเมือง

02/05/2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดเวทีถกนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะปัญหาสวัสดิภาพช้างไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สัตว์ในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมที่นำไปสู่วิกฤติเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงการปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ที่ส่งผลต่อปัญหาหมอกควัน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระดมผู้เชี่ยวชาญ เดินหน้าผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุติหายนะเชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม

amr_21apr_0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย World Animal Protection ร่วมกับภาคีเครือข่าย...