การจับสัตว์ทะเลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย: บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ของโลกต้องร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องซากอวนในทะเล

08 มีนาคม 2018

ซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลเป็นเหมือนกับดับที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากมาย บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่สามารถช่วยยุติความทรมานของสัตว์เหล่านี้

รายงานฉบับล่าสุดขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระบุว่า บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ของโลกจำนวน 15 แห่งสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และปริมาณของปลาทั่วโลก รวมถึงระบบนิเวศน์ทางทะเล”

ปัญหาซากอวนพลาสติก

ปัญหาของซากอวนที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สัตว์ทะเลต่างๆต้องทนทุกข์ทรมาน เมื่อวาฬ และแมวน้ำได้กินเศษพลาสติกของซากอวนเหล่านี้เข้าไป จะทำให้ระบบการย่อยอาหารของพวกมันผิดปกติ ต้องเจ็บปวดทรมาน และตายลงอย่างช้าๆ

ในบางพื้นที่จำนวนของปลาที่ลดลง 5 ถึง 30% มีสาเหตุมาจากซากอวนที่ถูกทิ้งหรือสูญหายในทะเล ซึ่งส่วนมากทำมาจากพลาสติก และจะต้องใช้เวลาถึงกว่า 600 ปีในการย่อยสลาย

อุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ทะเล

บริษัทอาหารทะเล 15 แห่งที่ระบุในรายงาน “Ghosts beneath the waves” นั้น มีเพียง 1 ใน 5 จากทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงการจัดการปัญหาของซากอวน

แต่ไม่มีบริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่แม้แต่แห่งเดียวที่จะมีเรื่องการจัดการซากอวนในแผนดำเนินการทางยุทธศาสตร์ของบริษัท

อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวกน้าของการจัดการปัญหาเรื่องซากอวนเหล่านี้ Young’s Seafood, Thai Union and Tri Marine มีแผนในการจัดการซากอวน แต่เราคงอยากเห็นบริษัทอื่นๆเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้

ในรายงานระบุว่า 73% ของบริษัทที่ได้รับการประเมินยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนต่อปัญหาเรื่องซากอวนหรือได้แสดงการรับทราบในประเด็นปัญหาดังกล่าว

  • คะแนนประเมินเฉลี่ยของทุกบริษัทอยู่ที่ 22%
  • บริษัทจำนวนน้อยกว่าครึ่งมีการพูดถึงประเด็นเรื่องขยะในทะเล มลภาวะทางทะเล การจับสัตว์น้ำที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่บังเอิญมาติดอวน
  • มีเพียงบริษัท Young’s Seafood, TriMarine และ Thai Union เพียงสามบริษัทเท่านั้นที่มีนโยบายการจัดการซากอวน มีเพียงบริษัท Bubble Bee และ Clearwater Seafoods เพียงสองบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการผลิตและสายการผลิตได้ 100%
  • มีเพียงบริษัท TriMarine และ Young’s Seafood เพียงสองบริษัทที่เป็นผู้เข้าร่วมในโครงการ Global Ghost Gear Initiative

Dolphins should be able to enjoy their natural habitat, free from ghost gear 

มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

การจัดการปัญหาซากอวนเป็นเรื่องสำคัญ ทุกๆปี วาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่ามากกว่า 100,000 ตัว ติดซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเล

ซากอวนเหล่านี้คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากกว่าขยะทะเลประเภทอื่นถึง 4 เท่า และเป็นส่วนประกอบสำคัญของขยะพลาสติกในทะเล มากกว่า 70%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของรายงาน

คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายโครงการ องค์กรพิทักษ์แห่งโลก ประเทศไทยกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างยิ่งที่รู้ว่าสัตว์ที่ต้องมาติดกับซากอวนเหล่านี้จะต้องเจ็บปวดจากบาดแผล และทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานับเดือนหรืออดอาหารจนตาย”

บอกต่อเพื่อนๆ