ทะลุ 1,000,000 คน! ลงชื่อเรียกร้องผู้นำ G20 ให้ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก

19/11/2020

กลุ่มผู้นำ G20 กำลังจะเริ่มประชุมกันในสุดสัปดาห์นี้ ประเด็นสำคัญจะมุ่งเน้นไปที่การพูดคุยเกี่ยวกับโรคระบาด การรับมือ การประสานความร่วมมือ และมาตรการตอบสนองในระดับโลก เพื่อปกป้องผู้คน สัตว์ป่า เศรษฐกิจ และโลกของเรา โดยมาตรการที่ว่านี้ควรจะต้องครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกอย่างถาวรด้วย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประกาศความสำเร็จกิจกรรม #วิ่งเพื่อไก่ “Change for Chickens RUN 2020” ครั้งแรกในประเทศไทย

CFC Run

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดงานวิ่งเพื่อร่วมรณรงค์ให้ไก่ได้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กิจกรรม “Change for Chickens RUN 2020”...