มาลองตรวจสอบความพร้อมของคุณและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

07/08/2019

เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้น อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเสี่ยงต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บ พลัดหลง และเกิดความเครียดได้ไม่ต่างจากมนุษย์

คุณรู้วิธีปกป้องสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยในช่วงการเกิดภัยพิบัติหรือไม่?

ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างและคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

Elephant at a higher welfare venue - World Animal Protection - Wildlife. Not entertainers

ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง: ใช้คำแนะนำจากเราเพื่อทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริง

CITES

濒“鳞”困境——世界动物保护协会发布《印度穿山甲盗猎和非法交易调查报告》

CITES มีภาคีทั้งหมด 183 ประเทศ จุดประสงค์คือเพื่อปกป้องสัตว์ป่าจากการถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ...