การช่วยเหลือสัตว์ในภัยพิบัติคือการช่วยชีวิตคนเช่นกัน

09/11/2017

International Disaster Risk Reduction Day ซึ่งตรงกับ 13 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้คณะรัฐบาลจากทั่วโลกระบุให้สัตว์ต่างๆรวมอยู่ในแผนการรับมือกับภัยพิบัติแห่งชาติ

“ภัยพิบัตินั้นสามารถทำให้ครอบครัวสูญเสียรายได้ตลอดทั้งปี และในขณะเดียวกันยังสามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศ การฟื้นฟูนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก – การช่วยเหลือสัตว์เป็นการช่วยปกป้องชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงแหล่งอาหาร และการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ”

มีคนยากจนประมาณ 1,300 ล้านคน ที่ต้องพึ่งพาสัตว์เพื่อเป็นอาหาร พาหนะ และเป็นส่วสนหนึ่งของการดำรงชีวิต เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จึงเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์และชุมชนที่ต้องพึ่งพาสัตว์เหล่านี้

ในฤดูร้อนที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเอเชียใต้ แผ่นดินไหวในเม็กซิโก และพายุเฮอร์ริเคนเข้าโจมตีแถบทะเลแคริบเบียน ฟลอริดา และเท็กซัส นับเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงของทั้งคนและสัตว์ต่างๆ ชุมชนที่พึ่งพาสัตว์ต่างๆถูกทิ้งไว้กับซากปรักหักพัง

หลังจากที่มีจากส่งความช่วยเหลือโดยทีมสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์เพื่อรักษาสัตว์ฉุกเฉินจากทั่วโลกเข้าไปนั้น องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆระบุให้สัตว์อยู่ในแผนรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งแทนที่จะคอยรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์หลังจากที่เกิดภัยพิบัติ ในทางกลับกัน สัตว์และชุมชนที่ต้องพึ่งพาสัตว์จะได้รับการปกป้องก่อนการเกิดเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยแล้งเข้าโจมตี

เมื่อเฮอร์ริเคนเออร์มาเข้าถล่มเกาะแอนติการ์และบาร์บูดานั้น ผู้อพยพส่วนใหญ่ได้ทิ้งแมว สุนัข และสัตว์เลี้ยงในฟาร์มไว้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีสัตว์กว่า 5,000 ตัวเสียชีวิต สัตว์ที่รอดชีวิตเกิดอาการสับสน หิวโหย หวาดกลัว และบาดเจ็บ ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ได้หากมีแผนการเตรียมการรับมือภัยพิบัติที่ดี

Gerardo Huertas Global Director of Disaster Management, World Animal Protection กล่าวว่า :

“เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ การอยู่รอดของคนและการฟื้นฟูชุมชนทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับการอยู่รอดของสัตว์ต่างๆ เราต้องลดความเสี่ยงในการสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์โดยการเสริมความสามารถของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำๆ”

“ภัยพิบัตินั้นสามารถทำให้ครอบครัวสูญเสียรายได้ตลอดทั้งปี และในขณะเดียวกันยังสามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศ การฟื้นฟูนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก – การช่วยเหลือสัตว์เป็นการช่วยปกป้องชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงแหล่งอาหาร และการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ”

เป็นเวลากว่า 50 ปีที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานด้านมนุษยธรรม และชุมชน เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติภารกิจแรกคือการช่วยชีวิตคน แต่การปกป้องสัตว์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนก็มีความสำคัญเช่นกัน

ภัยพิบัติก่อให้เกิดความสูญเสียนับพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และการปกป้องปศุสัตว์เป็นวิธีที่ทำให้รัฐบาลสามารถรักษาชีวิต อาชีพ การดำรงชีวิต และย่นระยะเวลาที่ชุมชนจะฟื้นฟูตัวเองได้

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกชื่นชมบริษัทเนสท์เล่ สหรัฐอเมริกา สำหรับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของไก่เนื้อ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกชื่นชมบริษัทเนสท์เล่ สหรัฐอเมริกา สำหรับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของไก่เนื้อ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการประกาศเจตจำนงของบริษัทเนสท์เล่ สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้...

Instagram กระโดดช่วยยุติการทำทารุณกรรมสัตว์ผ่านโลกโซเชียล

Instagram กระโดดช่วยยุติการทำทารุณกรรมสัตว์ผ่านโลกโซเชียล

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสำรวจพบว่ามีการโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่กับสัตว์ป่าอย่างทารุณโหดร้ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย