หมีควาย 9 ตัว หลุดพ้นจากฟาร์มดีหมีในเวียดนามแล้ว

14/03/2022

ภารกิจช่วยเหลือหมีครั้งใหญ่ที่สุดที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เคยให้การสนับสนุน เมื่อกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มอบชีวิตใหม่แก่หมีควาย 9 ตัวที่ถูกกักขังในฟาร์มรีดดีหมี 3 แห่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม

ยื่น 16,000 รายชื่อ ผลัก ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’

Support Elephant Bill

25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอ ‘ร่าง พ.ร.บ. ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ….’ หรือ ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม

30 ปี กับภารกิจปกป้องหมี ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

Leela and Bhoori in their new home, Balkasar Sanctuary

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับองค์กรอนุรักษ์สัตว์และผู้สนับสนุน เพื่อยุติการทารุณกรรมหมี