งานของเรา

พวกเรารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ซึ่งเรามีสำนักงานประจำภาคพื้นต่างๆในหลายทวีป เช่น

  • แอฟริกา
  • เอเชียแปซิฟิค
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • ลาตินอเมริกา เป็นต้น

 

ปกป้องสัตว์ที่อยู่ในชุมชน

สวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

ช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

พิทักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์