งานของเรา

เรามีสำนักงานประจำภาคพื้นต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นใน แอฟริกา เอเชียแปซิฟิค ยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา เรารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์

ปกป้องสัตว์ที่อยู่ในชุมชน

สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

สัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

ปกป้องสัตว์ป่า

สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

บอกต่อเพื่อนๆ