งานของเรา

พวกเรารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ซึ่งเรามีสำนักงานประจำภาคพื้นต่างๆในหลายทวีป เช่น

  • แอฟริกา
  • เอเชียแปซิฟิค
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • ลาตินอเมริกา เป็นต้น