งานของเรา

พวกเรารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ซึ่งเรามีสำนักงานประจำภาคพื้นต่างๆในหลายทวีป เช่น

  • แอฟริกา
  • เอเชียแปซิฟิค
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • ลาตินอเมริกา เป็นต้น

 

ปกป้องสัตว์ที่อยู่ในชุมชน

สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

สัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

ปกป้องสัตว์ป่า

สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

"We Move the World to Protect Animals"

บอกต่อเพื่อนๆ