Factory farm

ปกป้องสัตว์จากฟาร์มอุตสาหกรรม

ร่วมมือกับเรา

เรากำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร

 

ความท้าทายของการผลักดันฟาร์มทั่วโลก

 

การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มเป็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภายในปี ค.ศ. 2050 คาดการณ์ว่าการทำปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2000 ขณะนี้มีสัตว์ฟาร์มมากกว่า 70,000 ล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค ซึ่งในแต่ละปี ใน ของสัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

คุณภาพชีวิตของสัตว์ฟาร์ม

 

การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มเป็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภายในปี ค.ศ. 2050 คาดการณ์ว่าการทำปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2000 ขณะนี้มีสัตว์ฟาร์มมากกว่า 70,000 ล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค ซึ่งในแต่ละปี 2 ใน 3 ของสัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารต้องเปลี่ยน!

 

การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารอย่างบริษัทผู้ผลิต ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตลอดจนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง ๆ มีอำนาจในการผลักดันให้เกิดนโยบาย ที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ที่ชัดเจน ในการคัดเลือกเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่มีการใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพราะนั่นแสดงถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อลูกค้าและตอบโจทย์กระแสความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบอาหารให้มีความยั่งยืน

ความสำเร็จที่ผ่านมา

 

โครงการ Raise Pigs Right (เลี้ยงหมูด้วยใจ)

บริษัทเบทาโกร

จากความพยายามขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ส่งผลให้ “เบทาโกร” หนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของไทยร่วมให้คำมั่นว่าจะ “ยกเลิก” การเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซองขณะตั้งท้องเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยจะเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้ครบทุกฟาร์มในเครือฯ ภายใน พ.ศ.2570 เช่นเดียวกับ “ซีพีเอฟ” ที่มีแผนจะยุติการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ตั้งครรภ์แบบยืนซอง และหันมาเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2568

ท็อปส์ มาร์เก็ต

 

ตามคำข้อเรียกร้องขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ท็อปส์ มาร์เก็ต” ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคด้วยการประกาศตัวเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรายแรกของไทย พร้อมให้คำมั่นว่าจะยุติการสรรหาเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องด้วยการยืนซอง ภายในปี 2570

เทสโก้ โลตัส

 

จากการรณรงค์ของเราอย่างต่อเนื่องของเราทำให้เทสโก้ โลตัส” ประกาศร่วมยุติความทรมานของแม่หมูในกรงขัง

พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า เนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คทั้งหมดที่จะวางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส จะมาจากฟาร์มผู้ผลิตที่ไม่ได้กักขังแม่หมูตั้งท้องในกรงและมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มอย่างถูกวิธี ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญนี้เป็นผลมาจากการร่วมเรียกร้องของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษกว่า 30,000 ราย เพื่อเรียกร้องให้เทสโก้ โลตัส ยุติความทารุณในการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง

โครงการ Change for Chickens (เปลี่ยนเพื่อไก่)

 

KFC ประเทศไทย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ KFC ประเทศไทยพัฒนานโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้สอดคล้องกับ Better Chicken Commitment โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการมากกว่า 40,000 คนแล้ว