Roosters at Vauxhall City Farm, London

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มสวัสดิภาพสูง

Good Life Standards

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มสวัสดิภาพสูง

เป็นมาตรฐานที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำลังพัฒนาเพื่อให้สัตว์ฟาร์มอย่างไก่ ได้มีสวัสดิภาพที่ดียิ่งขึ้นอีก เช่น ต้องสามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น การคุ้ยเขี่ย การคลุกฝุ่นเพื่ออาบน้ำ การนอนหลับบนคอน เป็นต้น โดยที่ไก่ต้องสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์เชิงบวก เช่น ความสุข ความสบายตัว มากกว่าอารมณ์เชิงลบอย่างความหิว ความเครียด หรือความกลัว ตลอดช่วงชีวิต

 

เราต้องไม่ลืมว่า แม้ไก่หรือหมูจะเป็นสัตว์ที่เป็นอาหาร แต่เรายังควรที่จะใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้ และไม่มองว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเพียง “วัตถุดิบที่ไร้ชีวิตจิตใจ”

 

การเลี้ยงไก่สวัสดิภาพสูง นอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อสัตว์แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดภาวะเครียดและปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ อีก ตลอดจนส่งผลดีต่อคนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น การลด หรืองดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ก็จะทำให้สุขภาพคนลดความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อดื้อยา หรือ การปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

 

Responsible Minimum Standards

หรือมาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมฟาร์มไก่เนื้อ  โดยยึดหลัก Responsible Minimum Standards (RMS) หรือมาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ผลลัพธ์ของ RMS จะทำให้ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ก็เป็นเพียงชีวิตที่ “คุ้มค่าพอจะมีชีวิตอยู่” หรือ Life worth living เท่านั้น ซึ่งไก่จะรู้สึกถึงประสบการณ์ในเชิงบวกและเชิงลบปนเปกันไป ถึงเวลาแล้วเราต้องยกระดับสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของไก่ให้ดียิ่งขึ้นได้ เพราะเราเชื่อว่าการเคารพต่อสัตว์และธรรมชาติ เป็นหัวใจหลักสำคัญ และจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนของระบบอาหาร ที่เข็มแข็งของโลกได้

Kid Dee

โครงการ Farm Champion Model

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการนำร่องที่พัฒนาโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย)

เพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐาน Good Life ของสัตว์ฟาร์มเช่น ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ฟาร์มที่มีจำนวนมหาศาลในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการบริโภคในปัจจุบัน  โดยสร้างโมเดลต้นแบบการเลี้ยงไก่ที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสูง ซึ่งได้รับความร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยจากทั่วประเทศ 7 จังหวัด จำนวน 12 ฟาร์ม ให้หันมาเลี้ยงไก่แบบสวัสดิภาพสูง ในฟาร์มลักษณะนี้ ไก่จะมีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และรับรู้ได้ถึง “ความสุข” มากกว่า “ความทุกข์ทรมาน” ตลอดอายุขัย และเราคาดหวังว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่เป็นไปได้นี้ จะนำไปสู่การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมได้ในที่สุด