องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเผยรายงานการดูแลสวัสดิภาพไก่ของธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ยังต่ำกว่ามาตรฐาน รณรงค์แบรนด์ร้านอาหารชื่อดังอย่าเพิกเฉยในการดูแลคุณภาพชีวิตไก่

10/02/2020

นับเป็นปีที่สองขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกที่มีการจัดทำรายงานการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทฟาสต์ฟู้ดทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อเนื้อไก่ และจัดทำ The Pecking Order เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สาธารณะได้รับทราบถึงปัญหาของผลกระทบในเรื่องนี้

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ลงนามความร่วมมือกับ TMT Travel Phuket เพื่อยุติการขายทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานช้างและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง

Wildlife. Not Entertainers - Elephants - World Animal Protection

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) พร้อม นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการ...