องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องให้เพิ่มเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2

07/08/2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องภาครัฐให้บรรจุประเด็นเรื่องการพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มให้สูงขึ้นตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มอย่างเข้มงวด ในแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อย่างเร่งด่วน

โชคชะตาของ “วาสนา”

Wassana

ไม่เกินจริงเลยที่ชีวิตของ “วาสนา” ช้างพังวัย 50 ปี นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวสะเทือนอารมณ์ปนดรามา ขณะเดียวกันก็ลึกซึ้งจับใจ การพบกันระหว่างพังวาสนา และแคทเธอรีน...

ตั้ง ตะวันวาด ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไปให้สุดหยุดโชว์ช้าง” พร้อมแสดง MV ประกบ มารีญา พูลเลิศลาภ รณรงค์หยุดใช้ช้างสร้างความบันเทิง!

Elephant MV

เนื่องใน “วันช้างโลก” 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ปล่อย MV “ไปให้สุดหยุดโชว์ช้าง” แต่งโดย ตั้ง-ตะวันวาด วนวิทย์ ‘TangBadVoice’ ประกบ MV โดย...