Superbug มหันตภัยเงียบที่คร่าชีวิตมนุษย์

02/08/2020

ความน่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวเราและสามารถคร่าชีวิตมนุษย์อย่างเราได้จากการบริโภคอาหารที่มียาปฏิชีวนะเจือปน โดยกว่าจะรู้ตัวนั้นก็สายไปเสียแล้ว

หมื่นรายชื่อร่วมหยุดยั้งการยุติผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง เนื่องใน ‘วันเสือโลก’ ที่รัฐสภาฯ

10000 Signatures Tiger Breeding Ban

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและประชาชนผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายร่วมยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนมากกว่า 10,000 รายชื่อต่อตัวแทนประธานรัฐสภา