ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์

ปัญหา

 • การทารุณสัตว์และการที่สัตว์ประสบกับความทุกข์ทรมานเป็นปัญหาระดับโลก
 • สัตว์มีชีวิต พวกเขารู้สึกเจ็บปวดได้
 • สัตว์ต้องการการปกป้องคุ้มครองอย่างเร่งด่วน

การแก้ปัญหา

 • ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ จะแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาต่อโลกที่จะทำให้การปกป้องคุ้มครองสัตว์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ,ระดับภูมิภาค,ระดับโลก
 • เราจะผลักดันให้อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์สัตว์หันมาปกป้องคุ้มครองสัตว์ด้วย

สิ่งที่เราดำเนินการ

 • เราเป็นผู้นำและกำลังผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกประกาศการเข้าร่วมปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์นี้
 • ประชากรจำนวนสองล้านคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาสากลฯ นี้แล้ว 
 • กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์จำนวน 330 กลุ่ม และรัฐบาลจาก 46 ประเทศก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามปฏิญญาสากล ฯ นี้

ช่วยให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์เป็นความจริง

เราสามารถช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ได้ โดยการทำให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์นี้มีความมั่นคง ดังนั้นโปรดเข้าร่วมการรณรงค์ที่สำคัญ วันนี้ เพราะหนึ่งเสียงของคุณมีความหมายต่อสัตว์มาก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์จะปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ในหลายด้าน

 • กระตุ้นให้รัฐบาลออกหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากนี้ ยังชักนำให้ภาคธุรกิจมาร่วมปกป้องคุ้มครองสัตว์ด้วย 
 • ช่วยให้ผู้คนฉุกคิดและพูดถึงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ปฏิญญาสากล ฯ จะเปลี่ยนชีวิตสัตว์นับล้านชีวิตตลอดไป
  ดังนั้น โปรดร่วมรณรงค์และสนับสนุนเราวันนี้

บอกต่อเพื่อนๆ