Kham Pang

ช่วยเหลือเพื่อไถ่ชีวิตช้างไทย

ร่วมช่วยเหลือช้างด่วน 

กองทุนช่วยเหลือเพื่อไถ่ชีวิตช้าง

 

บทเรียนจากช้าง "คำแพง" สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งความหวัง 

 

คำแพงเป็นเพียงหนึ่งในช้างหลายตัวในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในปางช้างที่ยังคงมีวิถีปฏิบัติที่สร้างความทรมานให้แก่ช้างมาอย่างยาวนาน ตาข้างหนึ่งของคำแพงบอดสนิท ในวัยเพียง 54 ปีคำแพงไม่มีชุดฟันเหลืออยู่แล้ว และหากดูร่างกายที่ผ่ายผอมสำหรับช้างตัวหนึ่งแล้วคงไม่แปลกใจถ้าจะบอกว่าคำแพงเป็นโรคขาดสารอาหาร กระดูกสันหลังของคำแพงบอบช้ำ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานคำแพงจะถูกล่ามโซ่ไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนเป็นวันๆ ทำได้เพียงการโยกตัวไปมาอย่างรุนแรงที่บ่งบอกถึงภาวะเครียดทางจิตใจ

 

เป็นโชคดีของคำแพงที่ได้รับการช่วยเหลือจาก Unchained Elephants ให้พ้นจากเคราะห์กรรมนี้ไป และได้มาอาศัยอยู่ที่มูลนิธิสมบูรณ์เลกาซี่ จ.กาญจนบุรีซึ่งเป็นปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง มีโอกาสใช้ช่วงชีวิตในบ้านใหม่ที่ปราศจากการทารุณกรรม ในขณะที่สัตว์ใหญ่หัวใจอ่อนโยนที่เป็นที่รักของคนไทยจำนวนมากยังเผชิญความเจ็บปวดหรือได้ล้มจากไปโดยไร้ผู้คนรับรู้ 

 

เรามีความหวังว่าจะช้างที่โชคร้ายอีกจำนวนมากได้มีชีวิตใหม่ในสถานที่แห่งใหม่ อยู่ในวิถีธรรมชาติแบบใหม่ที่พวกเขาไม่เคยได้รับ

 

ด่วนที่สุด วันนี้ที่เราสามารถเริ่มช่วยเขาได้ในทันที 

มีช้างจำนวนมากที่แก่ชราเกินกว่าจะทำงาน บ้างก็ประสบภาวะเจ็บป่วย บ้างเจ้าของรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ต้องการเลี้ยงดูช้างอีกต่อไป สัตว์ใหญ่ที่แสนน่ารักเหล่านี้ได้มอบความสุขและรับใช้มนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยหากพวกเขาโชคดีก็อาจได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตในบั้นปลายสุดท้ายที่ปราศจากความทุกข์ทรมาน 

การระดมทุนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือช้างได้อย่างยั่งยืน ช้างที่ได้รับการช่วยเหลือจะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแห่งใหม่ซึ่งเป็นปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมโอบกอดพวกเขาไว้ด้วยความรักในสภาพแวดล้อมที่มุ่งหวังให้ช้างได้กลับมาเป็นช้างอีกครั้ง ช้างที่มีความสุขและปราศจากการทารุณกรรมอย่างสิ้นเชิง 

โปรดร่วมช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มีความหวังอีกครั้ง 


คำถามที่พบบ่อย

1. การบริจาคของฉันช่วยช้างที่ถูกใช้งานหนักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างไร
 • การร่วมบริจาคในกองทุนช่วยเหลือเพื่อไถ่ชีวิตช้าง เป็นการช่วยเหลือช้างที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสวัสดิภาพต่ำให้ได้มีโอกาสอยู่ในปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างซึ่งมีสวัสดิภาพสูง ได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายในสถานที่ซึ่งปราศจากการถูกทารุณกรรม กองทุนนี้ยังครอบคลุมถึงการช่วยเหลือช้างในปางช้างสวัสดิภาพดีที่ยังอยู่ในสถานะช้างเช่าให้ได้รับสิทธิ์ขาดในการชีวิตในปางช้างแห่งนั้นได้อย่างถาวร ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกเรียกคืนหรือขายต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวช้างสวัสดิภาพต่ำเพื่อทำงานหนักซึ่งสร้างความสับสนและทรมานแก่ช้างอย่างมาก 

2. การช่วยเหลือไถ่ถอนหรือช่วยคืนชีวิตให้ช้าง 1 ตัวมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 • การไถ่ชีวิตหรือช่วยเหลือช้างแต่ละตัวให้มีชีวิตใหม่มีใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง อาจสูงถึง 2,000,000 บาท การบริจาคตามกำลังของผู้มีจิตศรัทธาจึงมีความหมายอย่างมากในการระดมทุนซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยเหลือช้างตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้ร่วมช่วยเหลือช้างอีกหลายชีวิตในภายหลัง เนื่องจากปางช้างสวัสดิภาพสูงที่รับช้างเข้ามาดูแลจะนำรายได้ช่วยสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือเพื่อไถ่ชีวิตต่อไป กองทุนนี้จึงเป็นกองทุนที่เติบโตเพื่อช่วยเหลือช้างอย่างไม่สิ้นสุด

3. ช้างที่ได้รับการช่วยเหลือถูกคัดเลือกอย่างไร

ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างในฐานะบ้านใหม่ของช้างจะเป็นผู้เลือกช้างที่ต้องการรับเข้ามาดูแลโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะเป็นผู้ร่วมประเมินความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าช้างตัวนั้นจะสามารถอยู่ในปางช้างนั้นได้อย่างกลมกลืน โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าเจ้าของช้างจะไม่นำเงินที่ได้จากการขายช้างมาใช้แสวงหาผลประโยชน์จากช้างในทางใดทางหนึ่งอีกในอนาคต เพราะนั่นจะเท่ากับไม่เป็นการช่วยเหลือช้างที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไม่สามารถช่วยเหลือหรือไถ่ชีวิตช้างจากการบอกกล่าวโดยทั่วไปได้ แม้ว่าจะมีช้างจำนวนมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราต้องการให้ความช่วยเหลือก็ตาม 

4. ช้างที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้อยู่ที่ไหน
 • ปัจจุบัน องค์กรพิทักษ์แห่งโลกทำงานร่วมกับเครือข่ายปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างหลายแห่งในประเทศไทยซึ่งแต่ละแห่งมีพื้นที่สามารถต้อนรับสมาชิกช้างเข้ามาอยู่ในความดูแลเพิ่มเติมได้ ช้างที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุด ปางช้างที่เป็นบ้านใหม่ของช้างในโครงการจะมีสัตวแพทย์เข้าตรวจเยี่ยมช้างอย่างสม่ำเสมอ ให้ความปลอดภัยและดูแลช้างอย่างเหมาะสม 

5. เหตุใดจึงไม่ปล่อยช้างที่ได้รับความช่วยเหลือไว้ในป่า
 • ในปัจจุบัน แหล่งที่อยู่อาศัยในป่าที่เหมาะสมสำหรับช้างในประเทศไทยมีพื้นที่เหลือน้อยกว่า 15% ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนช้างเลี้ยงทั้งหมด ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวของช้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและช้างป่าตัวอื่นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในเชิงวิชาการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคบางชนิดจากคนสู่ช้าง เช่น วัณโรค ที่อาจนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคและผลกระทบอื่นๆ ที่รบกวนประชากรช้างป่า 

   

  นอกจากนั้น การปล่อยช้างเลี้ยงกลับคืนสู่ผืนป่ายังอาจเป็นการเพิ่มปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า (Human Elephant Conflict) ที่ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน จากการรุกล้ำพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเพื่อหาอาหารของช้าง การยกระดับคุณภาพชีวิตของช้างโดยให้ที่อยู่ใหม่กับช้างให้ได้อยู่อาศัยในปางช้างสวัสดิภาพดีจึงเป็นทางออกเพื่อช่วยเหลือช้างที่ดีที่สุดในเวลานี้ 

6. ค่าใช้จ่ายประจำวันในการดูแลช้างจะมาจากไหน
 • ปางช้างจะทำหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายของช้างที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับช้างทั้งหมด รวมถึงค่าอาหาร การดูแลทางการแพทย์และค่าจ้างควาญช้าง ซึ่งปางช้างเหล่านี้มีรายได้จากการสนับสนุนของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปางช้างทางเลือกที่ยึดหลักจริยธรรม เป็นปางช้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ไม่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวป้อนอาหาร สัมผัส อาบน้ำ หรือขี่ช้าง 

7. เงินบริจาคของคุณช่วยสนับสนุนในด้านใดอีกบ้าง
 • นอกเหนือจากการร่วมช่วยเหลือคืนชีวิตใหม่ให้ช้างได้มีโอกาสได้อยู่ในบ้านหลังใหม่และการดูแลที่ปราศจากความทุกข์ทรมานแล้ว เงินบริจาคของท่านจะได้ร่วมนำไปช่วยค่ารักษาพยาบาลและค่าดูแลพิเศษต่างๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงการสร้างโรงพักช้างเพื่อเป็นคุ้มกำบังแดดฝนให้กับช้าง  นอกจากนี้ เนื่องด้วยความจำเป็นของการคุ้มครองช้างทางกฏหมายเพื่อช่วยเหลือช้างไทยในระยะยาว 15% ของเงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นทุนในการผลักดันกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ปราศจากการทารุณกรรมได้อย่างถาวรวร 

8. ฉันจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าการบริจาคนี้จะไม่เป็นการส่งเสริมการผสมพันธุ์ช้างเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักจริยธรรม ในกระบวนการช่วยเหลือช้างจะมีการคัดเลือกและตรวจสอบปางช้างทีจะส่งต่อช้างอย่างเข้มงวด โดยจะหลีกเลี่ยงปางช้างที่ประกอบธุรกิจโดยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากช้าง และมีการดำเนินการตามขั้นตอนผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าช้างที่ท่านได้ร่วมช่วยเหลือนั้นมาจากปางช้างที่เจ้าของปางช้างมีความมุ่งหมาย์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ช้างเลี้ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นสุดท้าย ได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์อีกในอนาคต 

9. ฉันจะทราบข่าวความคืบหน้าของการช่วยเหลือของฉันผ่านทางช่องทางไหน

ท่านจะได้รับข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับช้างที่ได้รับโอกาสไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ รวมถึงข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการร่วมยกระดับสวัสดิภาพของช้างไทยจากการสนับสนุนของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเยี่ยมชมช้างด้วยตัวท่านเองหรือผ่านการรับบัตรเชิญที่จัดขึ้นโดยทางองค์กรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน

 

10. กรณีบริจาคผ่านบัตรเครดิต เงินของฉันจะถูกตัดเมื่อไหร่
 • ระบบจะตัดเงินบริจาคในวันแรกที่คุณกรอกข้อมูล และยืนยันการบริจาคบนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะตัดเงินครั้งต่อ  ไปโดยอัตโนมัติในทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน

11. สามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
 • การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ตาม เราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่คุณได้ทำรายการไว้