Burm & Emily’s Elephant Sanctuary (BEES) หนึ่งในปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง

เน้นให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของช้างตามกรอบการเป็นมิตรต่อช้างขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ปางช้างบีตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ก่อตั้งคือคุณเบิ้มและคุณเอมิลี่ ซึ่งชื่อของทั้งสองคนก็เป็นที่มาของชื่อปางช้างนั่นเอง นับเป็นเวลากว่า 10 ปี เข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปี 2011