โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

ช่วยเหลือปางช้างและปรับปรุงสวัสดิภาพช้าง

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ชีวิตและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงราว 2,800 ตัวต้องเผชิญกับ อันตรายจากการที่ปางช้างหลายแห่งไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะจุนเจืออาหารและว่าจ้างควาญในการดูแลช้าง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ต้องการมั่นใจว่าปางช้างในประเทศไทยจะ สามารถอยู่รอดจากวิกฤตโควิด-19 ได้ รวมถึงปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างให้มี พรุ่งนี้ที่ดีกว่า จึงได้ เปิดรับและคัดเลือกปางช้างเพื่อมอบทุนสนับสนุน โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนปางช้าง จำนวน 2 แห่งเพื่อให้ปางช้างสามารถปลูกอาหารช้างได้เองซึ่งช่วยประหยัดค่าอาหารช้างได้เกือบ 1,000,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้ช้างของพวกเขาได้กินอาหารที่ปลอดสารเคมีตลอดทั้งปี

ทรัพย์ไพรวัลย์

หลังจากมีเเท้งก์น้ำก็ดีใจ คิดว่าต่อไปอาหารช้างจะเพียงพอละ ขอบคุณที่เขามาขุด ให้มีเเท้งก์น้ำ ให้ได้กิน ให้มีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณมากครับ

คุณสมจิตร ควาญช้าง

ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์

Elephant Peace Project

ปลูกกล้วย อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ช่วยให้ช้างมีอาหารสมบูรณ์ และเราปลูกเอง ไม่ได้ใช้สารเคมี ทำให้สุขภาพช้างแข็งแรง ไม่ได้ใช้สารเคมี

คุณดาด้า เจ้าของ

ปางช้าง EPP

ปางช้างที่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นปางช้างที่แสดงเจตนารมย์ในการปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างและ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อช้างได้ในที่สุด

หากคุณสนใจช่วยเหลือช้างและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนให้มีปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างเพิ่มขึ้น โปรดร่วมบริจาคที่นี่ หรือสนับสนุนโครงการนี้โดยตรงโปรดติดต่อ roungratchanee@worldanimalprotection.or.th

ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์ (Sappraiwan) "เรื่องกล้วยๆ เพื่อช้าง”

ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์ (Sapraiwan)

ทรัพย์ไพรวัลย์

ทรัพย์ไพรวัลย์
ช้างสามารถมีอาหารปลอดสารพิษกินตลอดปี​
ทรัพย์ไพรวัลย์
ไร่กล้วยใช้เป็นแหล่งอาหารของช้าง​
ทรัพย์ไพรวัลย์
เหล่าช้างน่ารักที่ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์​
ทรัพย์ไพรวัลย์
ปั้มน้ำขึ้นมาใช้โดยอาศัยพลังงานโซล่าเซลล์​
ทรัพย์ไพรวัลย์
ไร่หญ้าเนเปียร์แหล่งอาหารของช้าง​
ทรัพย์ไพรวัลย์
รวยเงินและบุญหลาย​

ปางช้าง Elephant Peace Project "เพิ่มแหล่งอาหารปลอดภัยให้ช้าง"

ปางช้าง Elephant Peace Project เพิ่มแหล่งอาหารปลอดภัยให้ช้าง

Elephant Peace Project

Elephant Peace Project
ช้างพ่อติ๊บและแม่ดี ใช้ชีวิตคู่อยู่ที่ปางช้าง
ปางช้าง Elephant Peace Project
World Animal Protection ส่งเสริมการปลูกแหล่งอาหารให้แก่ช้าง​
ปางช้าง Elephant Peace Project
แหล่งอาหารที่จากพืชในบริเวณพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร​
Elephant Peace Project
โครงการ EPP ปลูกหญ้าเนเปียร์ กล้วย และอ้อย ลดต้นทุนการสั่งซื้ออาหารได้อย่างมาก​
Elephant Peace Project
ช้างได้กินอาหารปลูกเองที่ปลอดสารเคมีช่วยให้สุขภาพแข็งแรง​
Elephant Peace Project
หญ้าเนเปียร์ปลูกเอง อาหารโปรดของช้าง มีกากใยเเละโปรตีนสูง กินควบคู่กับต้นกล้วยและอาหารอื่นๆ