BEEs

สนับสนุนโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

มีส่วนร่วม

ติดต่อสนับสนุน

โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

(Build Back Better for Elephants)

ช่วยเหลือปางช้างและปรับปรุงสวัสดิภาพช้าง

 

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ชีวิตและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงราว 2,800 ตัวต้องเผชิญกับ อันตรายจากการที่ปางช้างหลายแห่งไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะจุนเจืออาหารและว่าจ้างควาญในการดูแลช้าง

 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ต้องการมั่นใจว่าปางช้างในประเทศไทยจะ สามารถอยู่รอดจากวิกฤตโควิด-19 ได้ รวมถึงปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างให้มี พรุ่งนี้ที่ดีกว่า จึงได้ เปิดรับและคัดเลือกปางช้างเพื่อมอบทุนสนับสนุน โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนปางช้าง จำนวน 2 แห่งเพื่อให้ปางช้างสามารถปลูกอาหารช้างได้เองซึ่งช่วยประหยัดค่าอาหารช้างได้เกือบ 1,000,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้ช้างของพวกเขาได้กินอาหารที่ปลอดสารเคมีตลอดทั้งปี

 

 

หลังจากมีเเท้งก์น้ำก็ดีใจ คิดว่าต่อไปอาหารช้างจะเพียงพอละ ขอบคุณที่เขามาขุด ให้มีเเท้งก์น้ำ ให้ได้กิน ให้มีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณมากครับ

 

คุณสมจิตร ควาญช้าง

ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์

ปลูกกล้วย อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ช่วยให้ช้างมีอาหารสมบูรณ์ และเราปลูกเอง ไม่ได้ใช้สารเคมี ทำให้สุขภาพช้างแข็งแรง ไม่ได้ใช้สารเคมี

 

คุณดาด้า เจ้าของ

ปางช้าง EPP

ปางช้างที่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นปางช้างที่แสดงเจตนารมย์ในการปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างและ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อช้างได้ในที่สุด

 

หากคุณสนใจช่วยเหลือช้างและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนให้มีปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างเพิ่มขึ้น โปรดร่วมบริจาคที่นี่ หรือสนับสนุนโครงการนี้โดยตรงโปรดติดต่อ roungratchanee@worldanimalprotection.or.th

SPW

ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์ (Sapraiwan)

 

 

  • Growing Nepia
  • Plant the tree
  • SPW
EPP

ปางช้าง Elephant Peace Project "เพิ่มแหล่งอาหารปลอดภัยให้ช้าง"

 

 

  • EPP1
  • EPP2
  • EPP3
  • EPP4
  • EPP5
  • EPP6

แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อช้าง

 

ปัจจุบัน ปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์และปางช้าง Elephant Peace Project อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสวัสดิภาพช้างตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อช้าง เพื่อก้าวสู่การเป็นปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างที่แท้จริงในอนาคต

 

ร่วมส่งเสริมและปกป้องช้างโดย เยี่ยมชมปางช้างที่เป็น “ปางช้างที่เป็นต่อช้าง” เท่านั้น

 

หากคุณสนใจช่วยเหลือช้างและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนให้มีปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างเพิ่มขึ้น โปรดร่วมบริจาคที่นี่ หรือสนับสนุนโครงการนี้โดยตรงโปรดติดต่อ  roungratchanee@worldanimalprotection.or.th