องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกพร้อมภาคีเครือข่ายฯ ตามความคืบหน้า ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ส่งหนังสือทวงถาม นายกฯ

08/02/2023

8 กุมภาพันธ์ 2566 -กรุงเทพฯ; องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอ ‘ร่าง พระราชบัญญัติปกป้องและคุ้มครองช้างไทย หรือ ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม พร้อมด้วยอาสาสมัคร และตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการปกป้องสัตว์ เช่น มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม, สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย), SOS Animal Thailand, ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์, ภาคประชาสังคมด้านการปกป้องสัตว์ ร่วมติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อตัวแทน สำนักนายกรัฐมนตรี และเรียกร้องให้เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย ฉบับภาพประชาสังคมเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปสวัสดิภาพช้างอย่างยั่งยืน

แถลงการณ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งยุติ ความโหดร้ายทารุณต่อโลมา และสัตว์ป่าอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Dolfijnen in gevangenschap

กรุงเทพฯ, 17 มกราคม 2566 จากกรณีการแสดงเพลง "ทรงอย่างแบด" คู่กับโลมา ณ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซาฟารีเวิร์ด ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2566...

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน เหล่าศิลปินดัง รังสรรค์งานศิลป์ปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรม ผนึกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

ร่วมตะโกน!!กู่ให้ก้อง ผ่านงานศิลป์ 4 สาขาสุดตระการตา กลางใจนคร ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลป์กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ 16:00-21:00 น.