หยุดก่อนจะสาย! ผสมพันธุ์ช้างป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นอกจากผลกระทบต่อคนแล้ว ปรากฏการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นได้ถี่ขึ้นคือช้างเลี้ยงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ต้องตกงาน อดอยาก