บอกเล่าผ่านหมอถึงประสบการณ์ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง

Posted on 27/07/2022 by former employee สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ (หมอนิ้ง)

ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้งาน และให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หลายครั้งที่เห็นช้างต้องถูกฝึกให้เชื่องด้วยการทำร้ายเพื่อทำการแสดง ถูกล่ามด้วยโซ่สั้นๆ ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับช้างตัวอื่นๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มากนัก และไม่มีโอกาสได้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ก็ทำให้รู้สึกสลดใจ ช้างนับพันตัวในอุสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องประสบกับความเครียดจากสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ อีกทั้งอาหารที่ช้างได้รับมักไม่หลากหลายซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของช้างได้ในระยะยาว