สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ (หมอนิ้ง)

ผู้ประสานงานโครงการ ประจำประเทศไทย

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างจากคน และต้องการอิสระในการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดสัตว์ สวัสดิภาพที่ดีส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจที่ดี หากสัตว์ไม่ได้รับสวัสดิภาพที่ดีก็จะเกิดความเครียด และมักเกิดโรคได้ง่าย ท้ายที่สุดโรคเหล่านั้นก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนตามมา ตราบใดที่คนและสัตว์ยังมีความใกล้ชิดและอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน

 “มาร่วมสร้างโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับคนและสัตว์กันนะคะ”

แชร์ต่อ