'ซูเปอร์บั๊ก' ภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในระบบอาหารใกล้ตัวเรา

เมื่อพูดถึง “ยาปฏิชีวนะ” สิ่งแรกที่เรานึกถึงอาจเป็นยาที่แพทย์สั่งให้เพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วย แต่ความจริงแล้วยาปฏิชีวนะไม่ได้ถูกใช้กับคนเพียงอย่างเดียว ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ถูกใช้กับสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรม การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปเช่นนี้ก่อให้เกิดวิกฤตสุขภาพระดับโลก ผ่าน “ซูเปอร์บั๊ก” หรือ “เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ” ที่คร่าชีวิตคนไทยกว่าวันละร้อยคน แต่ปัญหานี้กลับยังไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืนมากพอ