โชคดี สมิทธิ์กิตติผล

ผู้จัดการโครงการสวัสดิภาพหมู

นักรณรงค์หนุ่มไฟแรงตัวยง ทำงานเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู ผ่านโครงการเลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Right) เพื่อให้หมูที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อหมูดีขึ้น สุขภาพของผู้บริโภคก็จะดีขึ้นด้วย และเพราะเรื่องของหมูนั้นไม่หมูเลย

โชคดีนำเสนอบอกเล่าความจริงของเบื้องหลังในฟาร์มหมู ผ่านเลนส์สายตาของเขา พร้อมชวนขับเคลื่อนผู้อ่านมาร่วมจับมือสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

แชร์ต่อ