ฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

อีกหนึ่งทางเลือกของการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม สามารถทำได้โดย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มและผู้ผลิตที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ มีการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขกายสบายใจก่อนที่จะมาเป็นอาหาร

การที่ผู้บริโภคส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์จะช่วยเพิ่มความสนใจของตลาดและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตอีกหลายเจ้าต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์มากขึ้นตามความต้องการของเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางของการอยู่อย่างเกื้อกูลกันระหว่าง คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม