สวัสดิภาพสัตว์ อีกหนึ่งต้นตอวิกฤติเชื้อดื้อยาช่องว่างในหลักการ One Health

วิกฤติเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปศุสัตว์ ที่การดำเนินงานที่เกิดขึ้นเน้นที่ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล การใช้สารทดแทนต่างๆ หรือแม้แต่การเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลย แต่ต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจำเป็นในสัตว์ฟาร์มนี้กับถูกละเลยที่จะให้ความสำคัญ ซึ่งก็คือเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่ย่ำแย่นั่นเอง