รายงาน/ผลสำรวจ

สามารถเลือกดูและดาวน์โหลด รายงาน/ผลสำรวจ เกี่ยวกับสัตว์ฟาร์มและสัตว์ป่าของเราได้ฟรี

รายงาน/ผลสำรวจ "ล่าสุด"

A mother pig in a cage so small she cannot turn around
Tourists riding elephants in Thailand
Chickens on a farm in Queensland, Australia