โลกจะไม่มีทางเย็นลงได้ ถ้าเราไม่หยุดฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมวันนี้

ต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับโลกออกมาอย่างมากมายยืนยันว่าเราไม่มีโลกใบสำรองหากเราไม่สามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไว้ได้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนนี้ก็ปริ่มมากเหลือเกิน และหากดูสิ่งที่ชาติต่างๆ พยายามทำอยู่นั้น โดยเฉพาะการพึ่งพิงการผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรม มันยากเหลือเกินที่จะเชื่อว่าเราจะทำได้