CFC Run

ประกาศความสำเร็จกิจกรรม #วิ่งเพื่อไก่ “Change for Chickens RUN 2020” ครั้งแรกในประเทศไทย

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดงานวิ่งเพื่อร่วมรณรงค์ให้ไก่ได้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กิจกรรม “Change for Chickens RUN 2020” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตะลุยฐานจำลองชีวิตไก่ในฟาร์ม เพื่อเรียนรู้สภาพชีิวิตไก่ที่อาจไม่เคยได้รู้ ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย โดยได้รับความสนใจพร้อมเสียงตอบรับในการเข้าร่วมวิ่งอย่างมากมาย ทั้งจากหน่วยงานราชการ เอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์ม พร้อมทั้งสานต่อโครงการ Change for Chickens

cfc Run 5

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) กล่าวว่า  “วันนี้เราดีใจมากที่มีผู้ที่ออกมาร่วมแสดงความใส่ใจในสวัสดิภาพไก่และใส่ใจในสุขภาพที่ได้มาร่วมวิ่งกับเราอย่าง  ล้นหลาม ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังในการร่วมผลักดันให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่โดยเร่งด่วน

ที่ผ่านมาเราได้ทำงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพไก่มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์ม หรือ Change for Chickens ประชาชนให้การสนับสนุนโดยการร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมากและรวดเร็วกว่า 15,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงไก่และบริษัทฟาสต์ฟู้ดร่วมตอบสนองต่อกระแสสังคมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดความร่วมมือระหว่างเราและผู้ประกอบกิจการต่างๆ อาทิ เคเอฟซีและบริษัทฟาสต์ฟู้ดชั้นนำ ในร่วมปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ไปด้วยกัน เพื่อเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมและเป็นแนวทางปฎิบัติที่ดีในวงกว้างต่อไป” 

cfc Run 5

นางสาวเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการด้านสวัสดิภาพไก่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราจัดกิจกรรม #วิ่งเพื่อไก่ “Change for Chickens RUN 2020”  ครั้งนี้โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของไก่ในฟาร์มในรูปแบบ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ซึ่งมีประชาชนทุกช่วงวัยร่วมกิจกรรมอย่างมากอีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ปกครองและคุณครูที่นำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายร้อยคนซึ่งถือเป็นการปลูกฝังทัศนติที่ดีในด้านสวัสดิภาพสัตว์พร้อมได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของไก่ในฟาร์ม ผ่าน 5 ฐานกิจกรรมตลอดเส้นทางการวิ่ง โดยแต่ละฐานจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิตของไก่ในฟาร์ม ได้แก่ฐาน 1: ไก่ไม่เห็นตะวัน , ฐาน 2: ไก่อกโตจนเดินเซ , ฐาน 3: ไก่อึดอัด ,  ฐาน 4: ไก่ออดแอด , ฐาน 5: ไก่ชุปแป้งทอด

cfc Run 5

นอกจากกิจกรรม “Change for Chickens RUN 2020”  ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้แล้ว องค์กรฯ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการ Change for Chickens ผ่านเว็บไซต์ เพราะทุกการสนับสนุนคือการร่วมแสดงออกถึงพลังในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

เพราะหากยิ่งมีจำนวน ผู้ร่วมการลงชื่อมากเพียงใด บริษัทฟาสต์ฟู้ด ฟาร์มอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ย่อมตระหนักถึงกระแสสังคมที่ต้องการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่โดยเร่งด่วนเพราะส่วนใหญ่ของผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการคือกลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญ โดยตั้งแต่เริ่มกิจกรรมรณรงค์จนถึงขณะนี้ได้มีผู้บริโภคและประชาชนสนใจร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการกว่า 15,000 รายชื่อแล้ว แต่เรายังต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะทุกท่านคือส่วนหนึ่งของแรงผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้ไก่ในฟาร์มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

cfc Run 5

วันนี้เราดีใจมากที่มีผู้ที่ออกมาร่วมแสดงความใส่ใจในสวัสดิภาพไก่และใส่ใจในสุขภาพที่ได้มาร่วมวิ่งกับเราอย่าง  ล้นหลาม ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังในการร่วมผลักดันให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่โดยเร่งด่วน