An unconscious pangolin is held by the next by poachers, being boiled while probably still alive.

ถึงเวลาแล้วที่เราควรคืนสัตว์ป่ากลับสู่บ้านที่แท้จริงของพวกเขา

ข่าว

ในขณะที่พวกเราทุกคนกำลังรับมือสถานการณ์โควิด-19 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงเดินหน้าทำงานปกป้องคุ้มครองและดูแลสัตว์ป่าต่อไป

จากการสันนิษฐานเบื้องต้นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจเริ่มต้นขึ้นในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ยิ่งตอกย้ำว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยกับภัยจากการบริโภคสัตว์ป่าเป็นยาบำรุงรักษาร่างกาย หรือบังคับใช้พวกมันเพื่อความบันเทิง รวมถึงการเก็บพวกมันมาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง

โรคติดเชื้อร้อยละ 70 นั้นถูกพบว่ามีแหล่งที่มามาจากสัตว์ป่า การบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ป่านั้นนำโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายที่เรามองไม่เห็น

Pangolin scales ready to be sold into the wildlife market

สัตว์ป่าไม่ควรอยู่กับเรา พวกเขาควรกลับสู่ถิ่นที่อยู่อาศัย

ถึงเวลาแล้วที่เราควรตื่นตัวและหันมาใส่ใจประเด็นการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ไม่เพียงแต่ทำลายสัตว์ป่า แต่ยังเกี่ยวโยงถึงความปลอดภัยของมนุษย์ทั่วโลกอีกด้วย

ประชาชนต้องสนับสนุนให้เกิดการหยุดค้าขายสัตว์ป่า รัฐบาลต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาและยุติการซื้อขายสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสัตว์ป่าจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและปล่อยให้พวกมันได้กลับไปอยู่บ้านของพวกมัน

เมื่อทุกคนร่วมกันแสดงจุดยืนปกป้องชีวิตสัตว์ป่า เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจมาจากสัตว์ได้ ซึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นใหญ่สำหรับเราทุกวันนี้

การที่รัฐบาลจีนประกาศห้ามซื้อขายสัตว์ป่าเป็นการชั่วคราวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกทาง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามก็ได้ออกคำสั่งยุติการบริโภคผลผลิตที่มาจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการออกประกาศดังกล่าวจะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดี แต่รัฐบาลก็ยังคงต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หยุดเพิกเฉยและหันมาใส่ใจชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลก

อวัยวะสัตว์ป่ายังคงเป็นส่วนผสมสำหรับยารักษาโรค

ความต้องการอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ป่ามาใช้เป็นส่วนผสมสำหรับยาแผนโบราณเกิดขึ้นจากความเชื่อว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ป่านั้นช่วยรักษาอาการเจ็บปวด ความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ป่าเร่งให้เกิดการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าจำนวนหลายล้านตัวอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพและอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ทั่วโลก 

เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจเริ่มต้นในตลาดค้าสัตว์ป่าของเมืองอู่ฮั่น การยุติการค้าขายและบริโภคสัตว์ป่าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกรัฐบาลต้องหันมาให้ความสำคัญ

ยาสมุนไพรจากพืชต่าง ๆ ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่เราจะไม่ทำร้ายสัตว์

ถึงแม้ว่าประเทศจีนและเวียดนามออกคำสั่งห้ามค้าและรับประทานเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิด แต่การประกาศดังกล่าวมีผลแค่ชั่วคราวเท่านั้น หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าจะยังคงเป็นภัยแอบแฝงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

สัตว์ป่าไม่ควรอยู่กับเรา พวกเขาควรกลับบ้าน

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง รัฐบาลและทุกองค์กรไม่อาจหันหลังให้กับปัญหาการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าได้อีกต่อไป

หยุดเพิกเฉยและหันมาใส่ใจชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลก

Bear in a bear bile facility

ยังมีสัตว์ป่าที่ถูกบังคับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความบันเทิงให้คน

ความต้องการ ประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต และการถ่ายรูปเซลฟี่กับสัตว์ป่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เหล่านั้นได้และนำไปสู่การขยายตัวของตลาดการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกในปัจจุบัน

ธุรกิจการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายทั่วโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐและการใกล้ชิดกับสัตว์ป่าทำให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีนักท่องเที่ยวอีกต่อไป?

ในขณะที่ประเทศต่างๆ เริ่มทำการปิดเมืองและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะการท่องเที่ยว สัตว์ป่าไม่ควรถูกกักขังตั้งแต่แรก ไม่ควรเจ็บปวดทุกข์ทรมาน และถูกทอดทิ้งให้หิวโหย

หากช้าง, เสือ, โลมา และสัตว์ป่าอื่น ๆ ที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อให้ความบันเทิงแก่มนุษย์เลือกใช้ชีวิตได้ พวกมันคงไม่อยากเลือกเกิดมามีชีวิตแบบนี้

สัตว์ป่าไม่ควรอยู่กับเรา พวกเขาควรได้กลับบ้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรหันมาแสดงความรับผิดชอบและยุติการล่าสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวและความบันเทิง บริษัทนำเที่ยวสามารถช่วยปกป้องสัตว์ป่าได้เช่นกันด้วยการยุติการขายทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานเพื่อไม่ให้มีสัตว์ตัวไหนถูกเอารับเอาเปรียบเพื่อให้ความบันเทิงแก่มนุษย์อีก

หยุดเพิกเฉยและหันมาใส่ใจชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลก

1016927

ยังมีสัตว์ป่าที่ถูกเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยง

ทุกวันนี้ มีสัตว์ป่านับพันตัวที่ถูกล่าเพื่อเอามาขายต่อเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ สวนทางกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่อันโหดร้ายที่สัตว์ต้องทนอยู่

วงจรความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ป่าที่ถูกนำมาเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยงยังไม่มีท่าทีจะสิ้นสุด การถูกล่า การถูกกักขังหรือหรือถูกเพาะพันธุ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ก่อนนำเอาไปขายออกสู่ตลาดส่งผลให้สัตว์หลายตัวต้องตาย สัตว์ป่าที่ต้องถูกพรากจากบ้านมาต้องทนใช้ชีวิตที่พวกเขาไม่ต้องการ ต้องทรมานจากสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยที่แออัดและอาหารที่ไม่เพียงพอ และต้องเร่ร่อนไปมา

การถูกพรากจากป่าและต้องใช้ชีวิตเบียดเสียดร่วมกับสัตว์อื่นอีกจำนวนมากในถุงหรือกรงขนาดเล็กร่วมกัน หรือการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและถูกขังไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสภาพแออัด สภาพความเป็นอยู่เหล่านี้เร่งให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การสัมผัสระหว่างสัตว์ป่าที่อยู่ในสภาวะตึงเครียดและมนุษย์เป็นเหมือนตัวจุดชนวนที่นำไปสู่การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อซาลโมเนลลาii และการระบาดใหญ่ของเชื้อโรคที่เราต้องเผชิญหน้ากันอยู่ในปัจจุบัน

สัตว์ป่าไม่ควรอยู่กับเรา พวกเขาควรได้กลับบ้าน

ถึงเวลาแล้วที่เราควรหยุดซื้อและหยุดเลี้ยงสัตว์ป่าที่ถูกเพาะพันธุ์มา ในขณะที่ทุกรัฐบาลและองค์กรต้องร่วมกันยุติปัญหาการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

หยุดเพิกเฉยและหันมาใส่ใจชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลก

otter, ottergekte, ottercafé, japan

หยุดเพิกเฉยและหันมาใส่ใจชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลก