KFC

แถลงการณ์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จับตา KFC ประเทศไทย กับก้าวต่อไปในการปรับปรุงสวัสดิภาพไก่

ข่าว

ตลอดการรณรงค์แคมเปญ Change for Chickens มี 47,000 กว่ารายชื่อที่ได้ลงนามเรียกร้องไปพร้อมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในการผลักดัน KFC ประเทศไทย

ให้หันมาใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ และตกลงลงนามใน Better Chicken Commitment หรือ ข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เผยแพร่านวิจัยสืบสวนเมื่อกลางปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เปิดเผยถึงกระบวนการอันโหดร้ายที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรมฟาร์มไก่เนื้อในปัจจุบัน ที่ซึ่งไก่นับล้าน ๆ ตัวในห่วงโซ่อุปทานต้องทนทุกข์ทรมานทุก ๆ วันจากระบบอันไม่มีมนุษยธรรมและถูกออกแบบมาเพื่อผลกำไรมากกว่า บริษัทเช่น KFC ประเทศไทย มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้แต่กลับเพิกเฉย และมองว่าไก่เป็นเสมือนเพียง “วัตถุดิบที่ไร้ชีวิต” และเพื่อสำหรับการบริโภคของมนุษย์เท่านั้น นี่อาจเรียกได้ว่าเป็น “สูตรลับที่แท้จริง” ของแบรนด์เคเอฟซีก็ว่าได้

Petition Delivery

Better Chicken Commitment  หรือ ข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ มีความสำคัญต่อการสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น โดยเน้นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ KFC ประเทศไทย ในฐานะแบรนด์ไก่ทอดที่มีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดในประเทศ จะต้องก้าวขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับไก่ในห่วงโซ่อุปทานของ KFC โดยเริ่มด้วยการดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับสวัสดิภาพไก่และที่มาของอาหารที่เสิร์ฟให้ลูกค้า ซึ่งต้องไม่ได้มาจากวิธีปฏิบัติต่อสัตว์อย่างโหดร้ายทารุณ

แม้ว่าจะมีการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง และมี KFC ในยุโรปมากถึง 8 ประเทศ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมลงนาม ใน Better Chicken Commitment แล้ว หากแต่ KFC  ประเทศไทย กลับเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และไม่ได้มีการนำเสนอหลักฐานหรือความชัดเจนของตัวชี้วัดถึงมาตรการภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพก่ในห่วงโซ่อุปทานว่าดีขึ้นอย่างไร ตามที่เ คยกล่าวอ้างในอดีต  นอกจากนี้ แม้ว่าองค์กรฯ แสดงความประสงค์ที่จะเข้าพบกับผู้บริหารของ KFC ประเทศไทย หลายต่อหลายครั้ง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ ปัญหาสวัสดิภาพไก่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ร่วมกัน บริษัทฯ ก็ไม่สามารถเข้าร่วมและทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส

Prachinburi farm4

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่เสียงเรียกร้องจากผู้บริโภคและข้อมูลของรายงานวิจัยสืบสวนถูกเพิกเฉยทำให้ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมยังคงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราจะยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภค และส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนที่มีมนุษยธรรมต่อไป เพื่อยุติความโหดร้ายของฟาร์มอุตสาหกรรม โดยเน้นย้ำว่า อาหารของเราไม่ควรมีที่มาจากความทนทุกข์ทรมานของสัตว์นับพันล้านตัวเหมือนในปัจจุบัน

KFC ประเทศไทย แบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง ควรจะต้องให้ความสำคัญและเร่งปรับปรุงมาตรฐานการดูแลสวัสดิภาพไก่ตลอดห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้บริหาร KFC ประเทศไทย ในเร็ววันนี้ 

More about