Wildlife. Not Entertainers - Elephants - World Animal Protection

ลงนามความร่วมกับ TMT Travel Phuket ยุติการขายทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานสัตว์ป่า

ข่าว

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) พร้อม นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับบริษัททัวร์ TMT Travel Phuket ที่นำโดย นายปีเตอร์ กุยส์ (MR. Peter Guis) กรรมการผู้จัดการฯ และนางสาวเพ็ญจวรรณ์ รังสร้อย รองกรรมการผู้จัดการฯ

TUI Group

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับบริษัททัวร์ TMT Travel Phuket

เพื่อร่วมยุติการใช้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า พร้อมแสดงจุดยืนร่วมกันในฐานะเครือข่ายพันธมิตรบริษัททัวร์ที่ไม่สนับสนุนการใช้สัตว์ป่าในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการท่องเที่ยวทั่วโลก ภายใต้โครงการ สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง (Wildlife. Not Entertainers.)

โดยบริษัทจะยุติการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงทั้งหมด เช่น การขี่ช้าง การแสดงช้าง การโชว์โลมา และการแสดงเสือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบริษัททัวร์ทั่วโลกให้ความร่วมมือแล้วกว่า 256 ราย และ TMT Travel Phuket นับเป็นรายที่ 6 ของประเทศไทย  และได้ร่วมลงนาม ณ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สำนักงานประเทศไทย

A mahout steers an elephant in a show at a zoo in Thailand

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่บริษัททัวร์หลายแห่งในประเทศไทย เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง และสัตว์ทะเล ซึ่งเรามองว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง (Wildlife. Not Entertainers.) เพื่อยุติการใช้สัตว์ป่าในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิงแล้วยังช่วยลดการทารุณสัตว์ได้ในระยะยาว

และเมื่อทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมความรู้และต่อยอดความเข้าใจเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะการควบคุมพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่า อันจะส่งผลให้กิจกรรมที่เป็นการบังคับให้สัตว์ต้องทำการแสดงที่ฝืนธรรมชาติก็จะลดจำนวนลง รวมถึงจำนวนสัตว์ป่าที่ต้องโดนทารุณก็จะลดลงเช่นกัน”

Circus Tiger - World Animal Protection

นายปีเตอร์ กุยส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททัวร์ TMT Travel Phuket กล่าวว่า “เรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสัตว์มานาน ต่อมามีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลและได้รับคำแนะนำจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยว่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์มีเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างไร

โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้แล้วในทุกโปรแกรมการท่องเที่ยวของเรา ซึ่งผมมองว่าตอนนี้เครือข่ายบริษัททัวร์ต่างๆ เริ่มปรับตัวมากขึ้นผ่านการลดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทารุณสัตว์ลง เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อการยุติการใช้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในอนาคตการท่องเที่ยวแบบเดิมที่เป็นการทำร้ายสัตว์น่าจะหมดไปจากตลาดการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน”