SES

จับมือปางช้างทรัพย์ไพรวัลย์ฯ จ.พิษณุโลก หนุนท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับช้าง

ข่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ในฐานะผู้บริหารจัดการ ‘ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์’ จ.พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ที่จะยกระดับรูปแบบการทำปางช้างและพัฒนาสวัสดิภาพของช้างตามเกณฑ์การเป็นมิตรต่อช้างของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์ฯ  

ภายใต้โครงการ ‘กองทุนพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง’ ศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์จะได้รับเงินทุนสำหรับดำเนินงานภายใต้กิจกรรมดังกล่าว รวมไปถึง การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นมิตรกับช้าง และคำแนะนำเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบระยะเวลา 6 เดือน เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดกระบวนการทำงาน 

SES

มูลนิธิพิทักษ์สัตว์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพช้างที่ถูกกักขังและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีชีวิตและสวัสดิภาพที่ดีขึ้นด้วยการยกระดับมาตรฐานปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างและเอื้อให้ช้างได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมของนักท่องเที่ยวคือการเรียนรู้ดูช้างและศึกษาพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้าง โดยไม่มีกิจกรรมที่ใช้ช้างเพื่อความบันเทิง ไม่มีการขี่ช้าง โชว์ช้าง อาบน้ำช้าง หรือการสัมผัสช้างโดยตรงจากนักท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์:  

ศูนย์การเรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ได้ช่วยเหลือช้างแรงงานและช้างที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จากการทำงานหนัก ให้กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติภายในป่าอุดมสมบูรณ์กว่า 900 ไร่ของทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท โดยได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการดูแลช้างให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  เช่น ยกเลิกการขี่ช้างสำหรับนักท่องเที่ยว และเปลี่ยนแนวคิดจาก “พาช้างมาให้คนดู” เป็น “พาคนไปดูช้างในป่า”    

ปัจจุบันมีช้างเพศเมีย 6 เชือก อายุ 40-60 กว่าปี โดยเป็นช้างรุ่นที่ 2 ที่ได้มาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ณ ศูนย์ฯ นี้ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพียงครึ่งปีแรก รวมถึงช้างชราซึ่งสัตว์แพทย์เคยให้ความเห็นว่าไม่น่าอยู่รอดได้เกิน 6 เดือน แต่ก็ได้รับการดูแลจนสุขภาพสมบูรณ์และเปลี่ยนนิสัยเป็นช้างอ่อนโยนได้เกือบ 5 ปีแล้ว  

ทางรีสอร์ทได้มีการจัดตั้งมูลนิธิช้างฯ โดยได้รับเงินสนับสนุนตั้งต้นจากครอบครัวเจ้าของและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ให้มูลนิธิฯ สามารถดูแลช้างได้อย่างยั่งยืน และมีแนวคิดในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อช้างและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องช้างแก่ประชาชนทั่วไป 

More about