World Animal Protection Thailand

ชะตากรรมของเสือ 146 ตัว ยังคงอยู่ในความทุกข์ทรมาน

ข่าว

จากผลสรุปกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ตกลงให้เสือจำนวนทั้งหมด 146 ตัว อยู่ในการดูแลของวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ หลังจากที่วัดได้รับใบอนุญาตสวนสัตว์ เสือก็จะยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากการนำมาหาผลประโยชน์เพื่อความบันเทิง

ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชควรจะรับผิดชอบ ย้ายเสือเหล่านี้กลับไปสู่สถานที่ปลอดภัยแบบธรรมชาติที่สามารถทำให้เสือได้รับสวัสดิภาพที่ดี

นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมกันช่วยยุติความทุกข์ทรมานให้แก่เสือได้ ด้วยการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสัตว์และหยุดเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีการใช้สัตว์ป่ามาสร้างความบันเทิง

1015074

คุณสมศักด์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายแคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย กล่าวว่า “เสือจากวัดเสือนั้นถูกเลี้ยงไว้เพียงเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น ลูกเสือจะถูกแยกจากแม่ตั้งแต่ไม่หย่านมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและป้อมนม เสือโตเต็มวัยจะถูกขังในกรงขนาดเล็ก พร้อมกับล่ามโซ่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับชีวิตตามธรรมชาติของพวกมันเลย”

“นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายสัตว์ หรือทารุณสัตว์เช่นนี้ พวกเขาไม่ทราบถึงข้อมูลเบื้องหลังการฝึกให้สัตว์ป่าเชื่อง โดยคิดว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเอง แต่แท้จริงแล้วมันคือความทารมานของสัตว์ป่า”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้ TripAdvisor ยุติการโฆษณา หยุดจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้สัตว์ป่าอย่างทารุณโหดร้าย แต่หันมาแนะนำให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่อย่างธรรมชาติในป่าที่เป็นบ้านของพวกมันแทน