World Animal Protection

เมือง Catalonia สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สั่งห้ามกีฬาสู้วัวกระทิง

ข่าว

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม นี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของขบวนการรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทัศนคติที่มีต่อการกีฬาที่โหดร้ายต่อสัตว์เช่นนี้

เมือง Catalonia สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สั่งห้ามกีฬาสู้วัวกระทิง

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม นี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของขบวนการรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทัศนคติที่มีต่อการกีฬาที่โหดร้ายต่อสัตว์เช่นนี้

WSPA เฉลิมฉลองร่วมกับประชาชนชาวเมือง Catalonia ต่อผลการโหวตในรัฐสภาเรื่องคำสั่งห้ามกีฬาสู้วัวกระทิง ข้อห้ามนี้ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาว Catalonia หลายพันคน ที่ยื่นประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา และยังถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับการรณรงค์ในนานาประเทศเพื่อต่อต้านการสู้วัวกระทิงที่โหดร้ายทารุณ เป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินตาม

Catalonia ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ โดยรัฐสภา Catalonia ได้ลงมติผ่านข้อเพิ่มเติมในกฎหมายพิทักษ์สัตว์ฉบับปัจจุบัน เรื่องข้อห้ามการสู้วัวกระทิงในพื้นที่การปกครอง ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 และเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้วัวกระทิงในเมือง Catalonia ไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดทรมานกระทั่งตายลงไปอย่างช้าๆ อีกต่อไป

การรณรงค์ต่อต้านความโหดร้าย

การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ เป็นผลจากการทำงานหนักและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มพิทักษ์สัตว์จากทั่วโลกและความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น งานรณรงค์ของ PROU  ที่ทำมาอย่างยาวนานหลายเดือน เพื่อยุติความทารุณในสนามสู้วัวกระทิงต้องเกิดขึ้นทุกๆ ปี ก่อนการประชุมรัฐสภาในเดือนธันวาคม ปี 2009 PROU ริเริ่มรณรงค์การปรับปรุงตัวบทกฏหมาย ที่จะนำการรณรงค์มาสู่การปฏิบัติได้จริง และนั่นก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเมือง Catalonia เป็นจำนวนกว่า 180,000 คน ที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้ยุติการสู้วัวกระทิง

สมาชิกรัฐสภา Catalonia จำนวน 68 ราย ลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้อห้ามดังกล่าว จำนวน 55 ราย คัดค้าน 12 ราย งดออกเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาเห็นด้วยกับประชาชน Catalonia ว่า ประเพณีกีฬาสู้วัวกระทิงนี้ ควรกลายเป็นเพียงอดีตของประวัติศาสตร์เมือง Catalonia เท่านั้น

ในงานแถลงข่าวภายหลังการโหวตของรัฐสภาสิ้นสุดลง โฆษก PROU กล่าวว่า “วันนี้ เป็นวันที่เราเคยหวังไว้ว่า คนส่วนใหญ่จะเห็นตรงกัน ว่าสัตว์ทุกตัวที่ต้องทรมานในสนามสู้วัวกระทิงทุกแห่งในเมือง จะต้องยุติลงตลอดไป”

Dirk jan Verdonk หัวหน้าโครงการของ WSPA กล่าวไว้ว่า “Catalonia ก้าวสู่ความเป็นผู้นำให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ยังมีประเพณีกีฬาสู้วัวกระทิง ในการเดินนำหน้าสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ปราศจากความโหดร้าย การลงคะแนนเสียงในวันนี้ เป็นประจักษ์ชัดว่า ภาคการเมืองให้ความสำคัญกับความตั้งใจของชาว Catalonia ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นักการเมืองได้แสดงให้เห็นว่า พวกเขาเคารพในความปรารถนาของชาวเมือง ที่ต้องการให้ประเพณีการสู้วัวกระทิงยุติลง”

ความสนับสนุนจากนานาชาติสู่ Catalonia

นับตั้งแต่การลงคะแนนเสียงครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคมปี 2009 WSPA ได้รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนจากทั่วโลกเป็นจำนวนถึง 85,000 รายชื่อที่เห็นด้วยกับการยุติการสู้วัวกระทิง และนับแต่นั้นมาแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นจากการที่มีผู้สนับสนุนมากขึ้นอีกเป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย ที่เห็นพ้องกับนักแสดงตลกชื่อดังชาวอังกฤษ - Ricky Gervais ในการร่วมรณรงค์ กระตุ้นเตือนเรื่องราวการสู้วัวกระทิงใน Catalonia

เพียงแค่ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ที่เราทำการรณรงค์ WSPAได้รายชื่อผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 25,000 รายชื่อ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตัวแทน WSPA ได้เข้าพบประธานรัฐสภา Ernest Benach เพื่อชี้ให้เห็นตัวเลข ประชาชนทั่วโลกที่ให้ความสนใจและสนับสนุนข้อห้ามการสู้วัวกระทิงให้ได้ผ่านมติที่ประชุมรัฐสภา

ประชาคมเป็นจำนวนมากต่อต้านกีฬาสู้วัวกระทิง

การห้ามกีฬาสู้วัวกระทิงใน Catalonia นี้ สอดคล้องกับกระแสเดียวกันที่เกิดในภูมิภาคอื่นๆ โดยเห็นได้จากการที่ฝ่ายบริหารท้องถิ่นในประชาคมต่างๆ ทั่วโลก ต่างพากันต่อต้านและออกข้อห้ามกีฬาสู้วัวกระทิง อาทิ หลายๆ เมือง ใน Ecuador Venezuela France Portugal และ Colombia หรือแม้แต่เกาะ Canary ในสเปนเอง และมติห้ามกีฬาสู้วัวกระทิงใน Catalonia นี้ จะเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคอื่นๆ ในกรุงสเปนเพื่อให้กีฬาสู้วัวกระทิงที่โหดร้าย กลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้น

กีฬาสู้วัวกระทิงที่โหดร้ายในเมือง Catalonia

ทีมรณรงค์ของ WSPA ถือป้ายผ้าหน้ารัฐสภาของเมือง Catalonia เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาคมโลก เพื่อให้รัฐสภาออกกฎหมายยุติกีฬาสู้วัวกระทิง

© WSPA/Ed Bayer

More about